Slider

RAV – Marketing lokacije u funkciji privlačenja stranih investicija

 

Vlastimira Stanković Ruškuc, savetnica za PR u Razvojnoj agenciji Vojvodine (RAV)

Reljef Vojvodine se izdvaja, raste kao testo, ide u visinu, i upada u oko investitoru. To bi trebalo da bude rezultat marketinga lokacije na zamišljenoj mapi Evrope, pa i sveta, što da ne? Kažemo reljef Vojvodine, jer je Razvojna agencija Vojvodine (RAV) osnovana sa ciljem da, između ostalog, privlači strane direktne investicije (SDI) u Pokrajinu. Pronađe, stupi u kontakt, potencijalnim investitorima predstavi Vojvodinu kao moguću lokaciju za započinjanje biznisa, i potom im olakša ceo investicioni proces.

Danas postoji puno mesta, gradova, regiona, zemalja, na koje turisti i investitori mogu da odu, mesta koja oduzimaju dah, koja imaju svoje priče, osobine, prednosti. Ta mesta, lokacije, igraju važnu ulogu u igri za turizam, trgovinu, strane investicije, biznis upšte.  Ali, danas nije dovoljno imati dobru lokaciju, nije dovoljno živeti u gradu koji oduzima dah, lokaciji koja nudi odlične uslove za biznis, tu priču je potrebno “prodati” na jednom velikom i intezivnom globalnom tržištu. Čak i najveći gradovi, ili najbolje lokacije, moraju da se bore za svoje mesto.

 

Konkurencija između globalnih subjekata u privlačenju investicija danas je žestoka. Kakva je i kolika ta  konkurencija? Pa, poprilično velika. Uzmimo za primer Vojvodinu. Ona ima 45 opština, stotinak industrijskih zona, i oko 200 greenfiled i brawnfield lokacija za investiranje, bar na osnovu podataka koje dobijamo od samih opština.  A Vojvodina je samo jedna od 827 provincija u Evropi i sve one imaju industrijske zone i hiljade i hiljade slobodnih lokacija.  Mi se za investitore borimo sa bilo kojom lokacijom sa relativno sličnim uslovima za poslovanje, bilo gde u svetu. Ta konkurencija je postajala sve žešća kako se svet “smanjivao“, i sa promenama koje su se dogodile prvenstveno u oblasti transporta i komunikacija. Danas informacije lete, transport je jefitniji i brži, kompanije su postale mobilnije i idu tragom boljih uslova za poslovanjem: većim tržištem, dobrom infrastrukturom, jeftinijom ali ipak kvalitetnom radnom snagom, administracijom koja ne otežava već olakšava dobijanje potrebnih dozvola,  registraciju preduzeća.

 

U praksi nije lako izdvojiti se, jer mnoge lokacije (zemlje, pokrajine, gradovi, opštine..) nude vrlo slične uslove i pogodnosti za investitore i praktično sve vlade širom sveta nastoje da promovišu SDI.

 

Da bi to mogle da rade, konkurentske prednosti  moraju kontinuirano da se pobošljavaju u odnosu na druge lokacije. Konkurencija je žestoka, vlade se takmiče jedna sa drugom za svaku investiciju, jer domaće investicije ne mogu samostalno da generišu razvoj nacionalnih ekonomija. Osim toga, SDI pružaju dodatne prednosti: zemlji domaćinu otvaraju vrata ka novim tržištima, donose nove tehnologije i inovacije, angažuju lokalne dobavljače, otvaraju nova radna mesta, donose ekološke koristi i sl. Vlade moraju da usvajaju širok spektar politika i kontinuirano rade na tome da lokacija bude sve atraktivnija za poslovanje: da grade i opremaju industrijske i slobodne zone, daju subvencije, poreske olakšice, poboljšavaju infrastrukturu, uspostavljaju “one-stop- shop” za investitore itd, u zavisnosti od ingerencija i nivoa vlasti. A onda, za dobar marketing te lokacije, potrebne su i efikasne i dobro koordinisane institucije. Zato danas gotovo svaka zemlja, pokrajina, pa i gradovi, imaju namenske organizacije poznate kao agencije za promociju investicija – poput nas ili Razvojne agencije Srbije (RAS).

 

Mi pružamo niz usluga koje imaju za cilj da promovišu Srbiju, odnosno Vojvodinu, kao konkurentno poslovno okruženje. Treba da olakšamo investitorima da dođu, pronađu, ostanu. To više nije samo plasiranje informacija, to je širok spektar različitih usluga koji se menja i prilagođava sa promenama u razvoju industrije, trendovima u sektorima, reformama investicione politike.

 

Svaka lokacija ponaosob (Srbija, Vojvodina, lokalna samouprava, industrijska zona) treba da ima alate za upravljanje strategijskim marketingom i da planski radi na izgradnji sopstvenog brenda, i prethodno, na poboljšanju poslovne infrtastrukture. To znači da treba razumeti šta tu lokaciju čini atraktivnom, a sve što je takvom čini obično su i glavne poruke u promotivnom procesu. U našem poslu, poslu promocije Vojvodine kao lokacije, to su odgovori na ono čuveno pitanje „Why invest in… ?“,  „Why invest in Ireland? Why invest in Germany? In Mongolia, Romania? Why invest in Vojvodina?“ Ti odgovori obično su sastavni deo naših promotivnih materijala i poruka. Sve ovo prenosi se i na lokal, na mikronivo i danas gotovo svi gradovi i opštine imaju svoje posebne pogodnosti i manje ili više uspešno i sami dolaze do stranih investitora.

 

Mi se brinemo za marketing cele Vojvodine kao lokacije, ali pomažemo i opštinama da postanu konkurentnije, da pronađu sektor u okviru kojeg mogu da ostvare najveću konkurentsku prednost, dostupna sredstva iz zemlje i inostranstva, da podignu kapacitet za promociju i komunikaciju sa potencijalnim investitorima. Na sajtu RAV-a postoji interaktivna mapa Vojvodine i investitor može da uđe u bilo koju opštinu i pronađe sve neophodne informacije o opštini: lokaciju, veličinu, logistiku, energetski potencijal, infrastrukturu, profil i cenu radne snage, pogodnosti koje daju investitorima, ključne sektore, greenfield i brownfield lokacije i kontakt sa opštinom.

 

Posao RAV-a je i da podiže kapacitet domaće privrede, prevashodno pomažući MSP da započnu ili povećaju izvoz i mnogo čega drugog, što bi moglo biti tema za sebe, ali rezultati svega toga idu na ruku promociji. Internet je, naravno, taj koji omogućava da svaka naša aktivnost doprinese većoj vidljivosti Vojvodine kao investicione lokacije. Ako sa opštinama i gradovima idemo na sajam nekretnina i investicija EXPO REAL u Minhenu, ako domaće firme povedemo na međunarodne sajmove hrane i pića, poput sajma Fruit Logistica u Berlinu ili sajma VinItaly u Veroni, ako organizujemo Dan dobavljača gde na B2B sastancima spajamo naša MSP sa većim domaćim i stranim kompanijama ili trgovinskim lancima, ako radimo projekat sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) kroz koji povećavamo konkurentost prehrambenom sektrora Vojvodine, ako punimo Bazu dobavljača koja domaćim kompanijama omogućava da predstave svoje kapacitete i proizvodne programe, a kompanijama koje traže dobavljače da identifikuju idealne partnere za snabdevanje – ako sve to prođe kroz Internet kanale nas i svih naših partnera, gradi se i brend lokacije i podiže njena vidljivost.

 

U ovom kontekstu, vlade se žestoko takmiče jedna sa drugom za svaku investiciju i to zahteva efikasne i dobro koordinisane institucije.

 

Reljef Vojvodine se izdvaja, raste kao testo, ide u visinu, i upada u oko investitoru.

NASLOVNA

O NAMA

AKTIVNOSTI

BUSINESS NEWS

PARTNERI I PRIJATELJI

GALERIJA

  • Mihajla Pupina 100, 11000 Beograd
  • office@bci.rs; prijava@bci.rs
  • 011/ 123-45-67; 064/123-4567

Scroll to top