O NAMA

BUSINESS INTELLIGENCE REVIEW je magazin koji se bavi ekspertskim poslovnim analizama, poslovnim filozofijama i makroekonomskim analizama koje su bazirane na znanjima, perspektivama i iskustvima lidera iz Srbije, ali i sveta.

Autori su rukovodioci i vlasnici kompanija, međunarodni eksperti, ali i eminentni predstavnici akademske i diplomatske zajednice.

Inovativnim i informativnim sadržajem  Business Intelligence Review  pruža podršku poslovnim liderima u planiranju, donošenju odluka, ali i inspiriše na kreiranje portfolia novih ideja.

Izdavač: Business Intelligence Institute 

Lana Vuković  – Glavna urednica

Lana Vuković je član UO i finansijski direktor DXC Technology Company za Srbiju i Hrvatsku. Kompanija DXC Technology, sa globalnim prihodom od 19.6 mrd USD i 138.000 zaposlenih, vodeća je svetska kompanija za IT rešenja. Pre DXC-a, bila je deo menadžerskog tima HP koji je sproveo reorganizaciju ovog sistema. Lana je radila u kompaniji Sanofi kao finansijski direktor i član UO i u Svetskoj banci IFC, kao menadžer finansija.

Zahvaljujući bogatom iskustvu u velikim, ali i srednjim i malim pravnim licima, na poziciji rukovodioca, Lana je pored menadžerskih veština, izgradila visok nivo mekih veština, koje su neodvojivi deo svakog lidera. Kao gostujući predavač radi više od 20 godina. Autor je obuka iz oblasti finansija i “mekih” veština. Mentor u međunarodnoj mentorskoj organizaciji Femme Palette.

Aleksandar Plavšin – Partner

Aleksandar je rukovodeći partner Business Intelligence Institute-a. Konsultant je za korporativne poslove u kompaniji ManpowerGroup. Član je Međunarodne istraž. akademije nauka i umetnosti i Upr. odbora Crvenog krsta Palilula.

Aleksandar poseduje bogato iskustvo u realnom i nevladinom sektoru, ali i u projektima međunarodnih organizacija (UN, USAID, UFDS, Messer Tehnogas…). Sa svojih 30 godina, Aleksandar je postao doktor ekonomskih nauka. Osnovne i master studije je završio na FTN-u u Novom Sadu na katedri za Investicioni menadžment, kao student generacije. Imao je prilike da uči od svetskih eksperata. Neki od međunarodnih treninga koje je završio su programi Marshall Goldsmith, CISCO-a, Councel of Europe, Brian Tracy International i dr.  Tečno govori engleski i francuski jezik.

Scroll to top