O NAMA

BUSINESS INTELLIGENCE REVIEW je magazin koji se bavi ekspertskim poslovnim analizama koje su bazirane na znanjima, perspektivama i iskustvima lidera iz Srbije, ali i sveta.

Autori su rukovodioci i vlasnici kompanija, međunarodni eksperti, ali i eminentni predstavnici akademske zajednice.

Pored aktuelnih poslovnih tema poseban aspekt se posvećuje trendovima u biznisu i makroekonomskim analizama koji imaju veliki uticaj na kvalitet poslovanja kompanija.

Izdavač: Business Intelligence Institute 

Lana Vuković  – Glavna urednica

Lana Vuković je član UO i finansijski direktor DXC Technology Company za Srbiju i Hrvatsku. Kompanija DXC Technology, sa globalnim prihodom od 24,55 mrd USD i 150.000 zaposlenih, vodeća je svetska kompanija za IT rešenja. Zahvaljujući bogatom iskustvu u velikim, ali i srednjim i malim pravnim licima, na poziciji rukovodioca, Lana je pored menadžerskih veština, izgradila visok nivo mekih veština, koje su neodvojivi deo svakog lidera. Kao gostujući predavač radi više od 20 godina.

Radila je u HP-u na poziciju statutornog direktora, i bila je deo menadzerskog tima koji je sproveo reorganizaciju ovog sistema. Lana je radila i u Svetskoj banci IFC kao menadžer finansija, kao i u kompaniji Sanofi kao finansijski direktor i član UO.

Aleksandar Plavšin – Izvršni direktor:

Sa svojih 30 godina, Aleksandar Plavšin je postao doktor ekonomskih nauka. Osnovne i master studije je završio na FTN-u u Novom Sadu na katedri za Investicioni menadžment, kao student generacije. Pohađao je na preko 30 referentnih treninga iz oblasti menadžmenta, komunukacija i ljudskih resursa, gde je imao priliku da uči od svetskih eksperata.

Neki od međunarodnih treninga koje je završio su programi Marshall Goldsmith, CISCO-a, Councel of Europe, Brian Tracy International i dr. Autor je brojnih stručnih radova u akreditovanim časopisima iz oblast menadžmenta, ekonomske saradnje, komunikacija, izvoza i privlačenja stranih investicija. Tečno govori engleski i francuski jezik.

Scroll to top