Izvršni partner za strategiju i razvoj

Dr Aleksandar Plavšin

POZDRAVNA REČ

Znanje i veštine koje posedujemo utiču na naš uspeh, zadovoljstvo, sreću, ali i na to kako percipiramo stvari koji nas okružuju. Konstantno usavršavanje, eksperimentisanje, deljenje sa drugima i inovativno razmišljanje su važne predispozicije da budemo uvaženi eksperti, dizajneri pobedničkih rešenja, izuzetni u svojoj oblasti rada, motivatori za stjekholdere, bolji članovi porodice i kvalitetniji prijatelji… Izbor je na nama…

Aleksandar je Izvršni partner za razvoj i strategiju Business Intelligence Institute-a. Ekspert je za menadžment, komunikacije i poslovnu diplomatiju. Član je Međunarodne istraživačke akademije nauka i umetnosti, Srpske asocijacije menadžera & UO CK Palilula.

Karijeru započinje u okviru interšip programa kompaniji Messer Tehnogas, nakon čega karijeru nastavlja u međunardnoj organizaciji Evropski centar za razvoj Ujedinjenih nacija na poziciji regionalnog koordinator-a programa. Svoju karijeru nastavlja na USAID projektu Srpske asocijacije menadžera u domenu unapređenje preduzetništva. Nakon toga dolazi na poziciji menadžera CFOAS-a, gde je kreirao i implementirao komunikacionu strategiju i svojim angažovanjem doprineo da CFOAS uspostavi saradnju sa Ministarstvom finansija, EBRD-em, globalnim kompanijama i intenzivirao je rad na unapređenju poslovnog ambijenta. Navedena poslovna iskustva su Aleksandru omogućila da sarađuje sa vlasnicima kompanija, generalnim direktorima, visokim državnim funkcionerima i domaćim i stranim profesorima od kojih je imao prilike mnogo da nauči. Aleksandar je učestvovao u kreiranju velikog broja treninga za junior, middle i senior menadžment.

Sa svojih 30 godina, Aleksandar Plavšin je postao doktor ekonomskih nauka. Osnovne i master studije je završio na FTN-u u Novom Sadu na katedri za Investicioni menadžment, kao student generacije. Pohađao je na preko 30 referentnih treninga iz oblasti menadžmenta, komunukacija i ljudskih resursa, gde je imao priliku da uči od svetskih eksperata. Neki od međunarodnih treninga koje je završio su programi Marshall Goldsmith, CISCO-a, Councel of Europe, Brian Tracy International i dr. Autor je brojnih stručnih radova u akreditovanim časopisima iz oblast menadžmenta, ekonomske saradnje, komunikacija, izvoza i privlačenja stranih investicija. Tečno govori engleski i francuski jezik.

  • Patrijarha Gavrila 13, Beograd
  • +381 11 2411-684; +381 62 238-306
Scroll to top