Izvršni partner za strategiju i razvoj

Dr Aleksandar Plavšin

POZDRAVNA REČ

Znanje i veštine koje posedujemo utiču na naš uspeh, zadovoljstvo, sreću, ali i na to kako percipiramo stvari koji nas okružuju. Konstantno usavršavanje, eksperimentisanje, deljenje sa drugima i inovativno razmišljanje su važne predispozicije da budemo uvaženi eksperti, dizajneri pobedničkih rešenja, izuzetni u svojoj oblasti rada, motivatori za stjekholdere, bolji članovi porodice i kvalitetniji prijatelji… Izbor je na nama…

Aleksandar je Izvršni partner Business Intelligence Institute-a. Konsultant je za korporativne poslove u kompaniji ManpowerGroup. Član je Međunarodne istraž. akademije nauka i umetnosti, SAM-a i Up. odbora Crvenog krsta Palilula. Ekspert je za menadžment, komunikacije i poslovnu diplomatiju.

Aleksandra karakteriše kreativnost, preduzimljivost i merljivi poslovni rezultati. Karijeru započinje na praksi u kompaniji Messer Tehnogas, nakon čega karijeru nastavlja u Evropskom centru za razvoj Ujedinjenih nacija na poziciji koordinator-a komunikacija. Svoju karijeru nastavlja na USAID projektu Srpske asocijacije menadžera u domenu komunikacija. Nakon toga dolazi na poziciju menadžera Udruženja finansijskih direktora, gde je svojim angažovanjem doprineo da Udruženje uspostavi saradnju sa ključnim stejkholderima. Za vreme Aleksandrovog rukovođenja zabeležen je izuzetan kvalitativan i kvantitativan rast Udruženja. Posebno se ističe Aleksandrovo angažovanje u izmeni zakona u oblasti poreske politike koje pogoduju privredi. Navedena poslovna iskustva su Aleksandru omogućila da sarađuje sa poslovnom, akademskom i diplomatskom elitom. Aleksandar je učestvovao u kreiranju velikog broja treninga za junior, middle i senior menadžment.

Sa svojih 30 godina, Aleksandar Plavšin je postao doktor ekonomskih nauka. Osnovne i master studije je završio na FTN-u u Novom Sadu na katedri za Investicioni menadžment, kao student generacije. Pohađao je na preko 30 referentnih treninga iz oblasti menadžmenta, komunukacija i ljudskih resursa, gde je imao priliku da uči od svetskih eksperata. Neki od međunarodnih treninga koje je završio su programi Marshall Goldsmith, CISCO-a, Councel of Europe, Brian Tracy International i dr. Autor je brojnih stručnih radova u akreditovanim časopisima iz oblast menadžmenta, ekonomske saradnje, komunikacija, izvoza i privlačenja stranih investicija. Tečno govori engleski i francuski jezik.

  • Krunska 77, Beograd
  • +381 11 2411-684; +381 62 238-306
Scroll to top