Slider

Vizionar & Integrator – yin i yang savremenog biznisa

Dragana Grozdanić, Head of Operations, Atria Group SEE

Dva pojma drevne daoističke misli: yin i yang. Za sledbenike daoizma yin predstavlja žensku energiju ili mesec, vodu, tamu, pasivnost, mekoću i popuštanje u univerzumu, dok yang označava mušku energiju ili sunce, vatru, svetlost, aktivnost, tvrdoću i ekspanziju. Smatalo se da ravnoteža ove dve, naizgled suprotne sile, koje su zapravo komplementarne, međusobno povezane i međuzavisne, utiče na red unutar pojedinca, društva, sistema i uopšte univerzuma.

 

Da li ste imali priliku da budete ili ste sada deo etablirane, uspešne kompanije, korporacije ili preduzetničkog biznisa u nekoj od faza njihovog ekspanzivnog rasta? Da li ste, i u kojoj meri, imali priliku da prepoznate ove dve uloge ili da i sami budete u jednoj od njih?

Možemo li polet, entuzijazam, otvorenost ka idejama, orijentisanost na akciju i vizionarski pristup  osvajanju novih tehnologija, tržišta, proizvoda/usluga pripisati yang energiji?

 

Mogu li se strategija, upravljanje resursima, planiranje i implementacija, kreiranje adekvatnog nivoa strukture koji podržava taj rast, poistovetiti sa yin principom?

 

Na koji način je postojanje dve puzle čiji se završeci u potpunosti uklapaju, ključno za rast, stabilnost i dugoročnu održivost kompanije,  i da li je ravnoteža ove dve sile unutar sistema nešto što jednu kompaniju čini uspešnijom od druge?

 

Upravo su ove dve pokretačke sile svakog sistema, pilota i kopilota, u svom delu Rocket Fuel opisali njegovi tvorci G. Wickman I Mark C. Winters

 

Vizionari, oni koji čine da se svet kreće brzinom kojom se kreće, u svetu preduzetništva predstavljaju yang princip. Ipak, pokretačka energija, strast i kreativnost Vizionara, sa rastom obima aktivnosti i kompleksnosti poslovnog modela, počinje da biva sputana istim tim rastom. Ovde ću citirati Marshalla Goldsmitha “What Got You Here Won’t Get You There”.

 

Kompaniji, a posebno njenom Vizionaru, je za dalji rast potreban nešto drugačiji profil:  Pojedinac koji je sposoban da utiče na rast i razvoj timova, produktivnost, prilagođavanje biznis modela zahtevima tržišta, kao i da preuzme značajnan deo u upravljanju i vođenju dnevnih aktivnosti. U ovoj fazi rasta na scenu stupa Integrator, kopilot koji vrši povezivanje različitih biznis funkcija: marketinga, prodaje, finansija, nabavke, operacija, onaj koji kreira organizacionu kulturu koja promoviše visoke standarde, i doprinosi harmoniji i skladu unutar organizacije. 

 

Vizionarski nastrojen lider, čiji je možda najbolji predstavnik Steve Jobs, istinski vizionar, do mere da mu se često pripisivao poremećaj percepcije stvarnosti („reality disorder“), zahteva Integratora koji će umeti da se nosi sa odbijanjem prihvatanja bilo kakvih ograničenja ili izazova koji stoje na putu njegove vizije. Ako i prihvatimo činenicu da to jeste deo njihove genijalnosti, izazov vraćanja ideje sa emotivnog na nivo logičkog i izvodljivog, jedan je od ključnih od talenata uspešnih Integratora.

 

Zašto je to ključno? Zato što u ovoj fazi upravo Integrator taj koji će doneti promišljeniju, racionalniju i ekonomski prihvatljiviju odluku, jer je u ovoj fazi on taj koji upravlja (ograničenim) resursima, sprovodeći viziju u delo. Integratorova osnovna uloga postaje da od mnoštva ideja sa kojima Vizionar svakodnevno žonglira, izabere upravo one koje će maksimizirati vrednost kompanije, strateški je pozicionirati i omogućiti joj nesmetan rast.

 

U ovoj fazi sukob te dve komplementarne, međusobno povezane i međuzavisne sile je često neizbežan. Ljudi, razumevanje potreba klijenata, procesi, tehnologija, rast i vizija moraju biti u (savršenom) balansu je stanoviše Integratora. Stanoviše Vizionara je da je Integrator spor, previše rigidan i da ne deli viziju.

 

Više o načinu komunikacije između dva naizgled nespojiva profila ličnosti, izazovima, mogućim rešenjima, i kako da upravljanje ovim odnosom bude ključ  formule uspeha, bolje komunikacije i usmerenosti na zajednički cilj možete naći na:

 

https://rocketfueluniversity.com/quiz/crystallizer-quiz-hs-norandom-privateapp.php

 

O tome kakvu ulogu imaju naša uverenja u raspletu, kako naše vrednosti utiču na to gde smo sada, i kako može i drugačije

 

https://erickson.rs/en/  The Art and Science of Coaching, Solution based Coaching training course, High Performance Team Coaching, Leader as a Coach https://atriagroup.org/

NASLOVNA

O NAMA

AKTIVNOSTI

BUSINESS NEWS

PARTNERI I PRIJATELJI

GALERIJA

  • Mihajla Pupina 100, 11000 Beograd
  • office@bci.rs; prijava@bci.rs
  • 011/ 123-45-67; 064/123-4567

Scroll to top