Mi smo

O NAMA

BUSINESS INTELLIGENCE INSTITUTE (BII) se bavi konsaltingom za komunikacije i digitalnim marketingom, ali i edukacijom i razvojem timova u oblasti komunikacija. BII je respekatbilan partner za interne i eksterne komunikacije i svoje programe zasniva na znanju, inteligenciji, iskustvu i upotrebljivim informacijama profesionalnog tima. Fokus je na ljudskoj inteligenciji i sinergiji rukovodilaca, kreativaca i doktora nauka, kao izvoru kreativnih i pobedničkih poslovnih rešenja.

 

BII pruža podršku u kvalitetnijem vođenju poslovnih operacija i ima za cilj da svojim partnerima ponudi savremena i praktična znanja iz oblasti komunikacija i opšteg menadžmenta. Pored navedenog, našim partnerima nudimo rešenja koja pozitivno utiču na njihove šerholdere, ali i stejkholdere, jer razmišljamo kroz prizmu održivog razvoja.

Tim BII-a čine respektabilni stručnjaci sa višegodišnjim praktičnim iskustvom na poziciji top menadžmenta, kao i ugledni predstavnici akademske zajednice. Na ovaj način se partnerima omogućava da budu informisani o najnovijim trendovima u biznisu koji će im omogućiti donošenje kvalitetnih odluka i veću predvidivost u poslovanju.

Sinergija senior rukovodioca & doktora nauka daje novu vrednost i pobedničku perspektivu. Mi eksperimentišemo sa novim perspektivama biznisa koja motivišu na preispitivanje postojećih modele rada i komunikacija. Znanjem, kvalitetom, izuzetnošću i savesnošću postičemo socijalnu inteligenciju u poslovnim odnosima i kreiranje „aha efekta“. Ključna reč je „Rethink“.

MISIJA

MISIJA

Dizajniranje pobedničkih komunikacionih rešenja

VIZIJA

VIZIJA

Sinonim za profesionalnost i permanentni razvoj

VREDNOSTI

VREDNOSTI

Znanje, kreativnost,
izuzetnost i savesnost

  • Patrijarha Gavrila 13, Beograd
  • +381 11 2411-684; +381 62 238-306
Scroll to top