Upravljanje odnosima sa javnošću

Upravljanje odnosima sa javnošću

Naši eksperti za komunikacije i odnose sa javnošću su pouzdani i kreativni partneri za komunikaciju sa vašim ciljnim grupama i pružanje podrške za kreiranje pozitivnog uticaja u cilju formiranja respektabilnog imidža vaše organizacije u javnosti.

 

Cilj je da se unaprede kanali komunikacija sa targetiranim grupama kako bi se postiglo bolje razumevanje Vašeg brenda i osnažilo pozitivno mišljenje o Vašoj organizaciji.

U segmentu odnosa sa javnošću pružamo profesionalnu podršku za:

 

  • Odnose sa medijima
  • Planiranje i vođenje PR kampanja
  • Planiranje i organizaciju poslovnih događaja
  • Podrška u organizaciji društveno odgovornih događaja
  • Osnaživanje identiteta, imidža i reputacije
  • Pisanja informativnih i promotivnih saopštenja
  • Krunska 77, Beograd
  • +381 11 2411-684; +381 62 238-306
Scroll to top