Kreiranje komunikacione strategije

Kreiranje komunikacione strategije

Mi smo vaš odgovoran partner za kreiranje strategije za interne i eksterne komunikacije. Kreiranje strategije internih komunikacija podrazumeva integralni plan komunikacija koji obuhvata definisanje (i/ili unapređenje) internih komunikacija, procedura, procesa, modela motivacije i razvoja zaposlenih, dok podrška za eksterne komunikacije podrazumeva uspostavljanje i osnaživanje saradnje za ključnim stejkholderima i partnerima, unapređenje reputacije, saradnju sa medijima, kreiranje i održavanje veb platforme, kreiranje sadržaja za digitalne komunikacije, izradu dizajnerskih rešenja, kao i kreiranje društveno odgovornih projekata.

 

Kao Vaš partner za komunikacije, cilj nam da motivišemo Vaše zaposlene i unapredimo reputaciju vaše organizacije, koja je od velikog značaja za poslovanje. Smatra se da će važnost reputacije nastaviti da raste u budućnosti. Razlog za to leži u direktnoj vezi između reputacije i zadržavanja klijenata, rasta prihoda i udela na tržištu kompanije.

 

U okviru komunikacione strategije, posebnu pažnju pružamo vašim relevantnim poslovnim zajednicama (stejkholderima), a pre sve vašim kupacima i dobavljačima. BII komunikacija je dobro osmišljena i prilagođena individualnim potrebama svake zajednice.

  • Krunska 77, Beograd
  • +381 11 2411-684; +381 62 238-306
Scroll to top