Slider

U korak sa vremenom: HR i tehnologija

Ekspertski tim, BIR

U današnje vreme, tehnologija igra sve veću ulogu u našim životima i poslovanju, a to uključuje i područje ljudskih resursa (HR). Iako tehnologija može pružiti brojne prednosti i poboljšati procese upravljanja ljudskim resursima, postoje i neki izazovi i rizici koji bi mogli ugroziti HR.

 

Jedan od najvećih izazova koje donosi moderna tehnologija u području HR-a je automatizacija poslova. Uz razvoj veštačke inteligencije i automatizacije, sve se više poslova može obaviti bez ljudskog angažmana, što može dovesti do smanjenja radnih mesta, ali i uticati na kvalitet istih.

Takođe, moderna tehnologija može dovesti do manje interakcije između zaposlenih i poslodavaca. Komunikacija putem e-pošte, četova i drugih digitalnih kanala može ukloniti ljudski element u odnosima između zaposlenog i poslodavca, što dalje vodi ka smanjenom angažmanu i motivaciji.

 

Međutim, bez obzira na ove izazove koji imaju veliki potencijal da se pojave, moderna tehnologija može pružiti mnoge prednosti u području HR-a. Na primer, tehnologija može poboljšati učinkovitost procesa zapošljavanja i selekcije, omogućiti bolje praćenje performansi zaposlenog i osigurati bolju komunikaciju i saradnju unutar timova.

 

Stoga, dok moderna tehnologija donosi neke izazove za područje HR-a, njena pravilna upotreba može pružiti mnoge prednosti i poboljšati procese upravljanja ljudskim resursima u organizacijama.

 

Zapravo, sve čečće HR i moderna tehnologija idu ruku pod ruku, budući da tehnologija može biti od velike pomoći u raznim aspektima upravljanja ljudskim resursima. Jedna od najvažnijih primena moderne tehnologije u HR-u je digitalizacija. Sve više kompanija prelazi na digitalne sisteme upravljanja ljudskim resursima, što omogućava bolju organizaciju podataka, brži pristup informacijama i učinkovitiju komunikaciju među zaposlenima.

 

Velika prednosti korišćenja moderne tehnologije u HR-u je fleksibilnost. Uz pomoć alata kao što su online platforme za obuku ili rešavanje administrativnih zadataka na daljinu, zaposleni mogu raditi od kuće ili sa bilo kog drugog mesta, što značajno povećava produktivnost i zadovoljstvo. Takođe, moderna tehnologija se može koristiti za poboljšanje procesa regrutacije i selekcije. Algoritmi veštačke inteligencije mogu pomoći u prepoznavanju najboljih kandidata za poziciju na temelju njihovih kvalifikacija, iskustava i osobina.

 

Uz to, moderne tehnologije kao što su četbotovi, veštačka inteligencija i virtualna stvarnost mogu biti korišćene u svrhu obuke i razvoja zaposlenog. Ove tehnologije mogu pružiti simulativne situacije kroz koje će zaposleni proći tokom rada, što će poboljšati njihove veštine i ukupno doprineti kvalitetu proizvoda ili usluga koje kompanija pruža.

 

Evo nekoliko načina na koje moderna tehnologija može pomoći HR-u:

 

  1. Bolja komunikacija: tehnologija omogućava lakšu i bržu komunikaciju između zaposlenih i poslodavaca. Osim tradicionalnih kanala komunikacije poput e-maila, postoje i razni digitalni alati poput internih društvenih mreža, video poziva i “chat”-ova.

 

  1. Učinkovitije upravljanje podacima: moderna tehnologija omogućava praćenje podataka o zaposlenima, uključujući podatke o radnom vremenu, performansama, platama i drugim podacima. Ovo olakšava HR stručnjacima da imaju sve relevantne podatke na jednom mestu i prilagode svoje strategije upravljanja ljudskim resursima.

 

  1. Automatizacija procesa: automatizacija procesa može smanjiti vreme potrebno za obavljanje zadataka, kao što su obrada plata i beneficija, administrativni zadaci i sl. Ovo omogućava HR stručnjacima da se više usredsrede na strateško planiranje i upravljanje ljudskim resursima.

 

  1. Bolje zapošljavanje: tehnologija olakšava proces zapošljavanja, uključujući prikupljanje i obradu prijava, upravljanje kandidatima i proveru referenci. Osim toga, postoje razni alati za procenu kandidata koji mogu pomoći HR stručnjacima da bolje odaberu najbolje kandidate za određeni posao.

 

  1. Praćenje performansi: moderna tehnologija omogućava praćenje performansi zaposlenog kroz sisteme za upravljanje performansama, poput softvera za praćenje ciljeva i planiranja razvoja karijere. To olakšava HR stručnjacima da identifikuju zaposlene koji se dobro snalaze i one koji se bore kako bi ih mogli podržati i pružiti im pomoć u njihovom daljem razvoju.

 

Ove prednosti pokazuju na koji način moderna tehnologija može biti vrlo korisna za HR stručnjake kako bi se poboljšao proces upravljanja ljudskim resursima u organizacijama.

 

Dakle, nema potrebe za strahom od moderne tehnologije u ovom polju. Umesto toga, potrebno je biti otvoren i spreman da se nauči sve o novim alatima i procesima koji mogu poboljšati rad HR-a jer moderna tehnologija ima veliki potencijal da olakša i pomogne.

 

Takođe, veoma je bitno imati na umu da tehnologija ne može zameniti ljudski faktor u HR-u. I dalje je potrebna ljudska intervencija u procesu zapošljavanja, upravljanju performansama i donošenju strateških odluka. Tehnologija se treba koristiti samo kao alat za poboljšanje učinkovitosti i produktivnosti u HR-u.

 

Međutim, postoje određeni etički izazovi vezani za korišćenje moderne tehnologije u ljudskim resursima, kao što su zaštita privatnosti i sigurnosti podataka zaposlenih. Zbog toga je važno da se tehnologija koristi na odgovoran način, uz poštovanje prava i slobode zaposlenih.

 

Sve u svemu, moderne tehnologije ne bi trebale biti uzrok straha, već treba da budu korišćene na odgovoran način kako bi se poboljšao proces upravljanja ljudskim resursima i podstakla produktivnost u organizacijama. Stoga, da li ste spremni da uvedete korišćenje moderne tehnologije u polje HR-a kako biste poboljšali produktivnost vaše kompanije i kolega, ali i bili u korak sa vremenom?

NASLOVNA

O NAMA

AKTIVNOSTI

BUSINESS NEWS

PARTNERI I PRIJATELJI

GALERIJA

  • Mihajla Pupina 100, 11000 Beograd
  • office@bci.rs; prijava@bci.rs
  • 011/ 123-45-67; 064/123-4567

Scroll to top