Slider

Umetnost marketinških komunikacija u svetu advokature

dr Zlata Lukić, menadžerka za komunikacije i razvoj poslovanja, Milosevic Law Firm

 

„Šta će ekspert za komunikacije u advokatskoj kancelariji? Imaju li advokati uopšte instagram?“ Ova i slična pitanja dočekala su me kada sam odlučila da, posle višegodišnjeg iskustva u bankarskom sektoru, pređem u novu industriju. I zaista, advokatska kancelarija jeste specifično radno okruženje za jednog marketara, ali, kao što to obično biva, ujedno i veliki izazov.

 

Ono što značajno otežava bavljenje marketinškim komunikacijama u svetu advokature jeste činjenica da je kodeksom profesionalne etike Advokatske komore Srbije direktno oglašavanje zabranjeno, a samim tim i mnogi modaliteti tradicionalnog i digitalnog marketinga (televizijske i radio reklame, OOH kampanje, sponzorisane objave na društvenim mrežama, plaćeno oglašavanje na pretraživačima, itd).

Ovo nas, međutim, dovodi do svojevrsnog paradoksa pa tako komunikacija, kao takva, dobija još važniju ulogu!

Što se, pak, marketinga moderne advokatske kancelarije tiče, on se praktično svodi na Njegovo Veličanstvo KONTENT iliti SADRŽAJ!

 

Evidentno je da je većina advokatskih kancelarija, i u našoj zemlji i u inostranstvu, poslednjih godina razumela problematiku i, u skladu s tim, svoju marketinško-komunikacionu strategiju bazirala na marketingu sadržajem (eng. Content marketing). A šta to zapravo znači u praksi?

 

Blog, blog, blog i samo blog

 

Iako marketing sadržajem, šire posmatrano, obuhvata brojne forme i taktike, u advokatskom ekosistemu blog se brzo iskristalisao kao jedan od nosećih stubova efektivne komunikacione strategije. Po prirodi stvari, glavne teme „advokatskih“ blogova su aktuelne izmene regulative, komentari zakona i ostalih propisa, podsetnici na rokove za podnošenje različite dokumentacije, plaćanje poreza i slično. Adekvatan odabir teme, ključan u svakoj oblasti, ovde je još važniji, kao i stil pisanja koji treba prilagoditi tako da ne bude previše pravnički i suvoparan.

 

Da bi blog ostvario svoju svrhu u slagalici komunikacione strategije, podrazumeva se da je potrebno imati platformu, odnosno tehnički besprekoran i user-friendly vebsajt, a zatim i implementirati sve principe dobre optimizacije na pretraživačima (SEO). U tom smislu, posebnu pažnju treba posvetiti povratnim linkovima (eng. Backlinking) odnosno plasirati tekstove na stručnim i poslovnim portalima, uz linkovanje ka vašem vebsajtu, gde na scenu stupaju tradicionalni odnosi sa javnošću i saradnja sa medijima.

 

Ostatak strategije podrazumeva uvezivanje bloga sa društvenim mrežama (gde postavljate i ostale vrste sadržaja), kao i kontinuirano praćenje saobraćaja na vebsajtu radi uočavanja trendova i prilagođavanja dalje komunikacije na osnovu stečenih uvida.

 

Podsetite klijente da ste tu za njih

 

Još jedan važan format, koji se takođe nadovezuje na blog, jeste njuzleter vaše advokatske kancelarije. Na ovaj način koriste se benefiti e-mail marketinga, iako bez njegovog komercijalnog aspekta. No, uprkos tome što ništa ne prodajete, slanjem objedinjenog sadržaja u određenom vremenskom intervalu redovno podsećate svoje tekuće, ali i potencijalne, klijente da ste tu za njih, te da sadržaj kreirate i prilagođavate sa ciljem da bude koristan njihovom poslovanju.

 

Ništa bez umrežavanja

 

Umrežavanje, građenje i negovanje odnosa sa različitim ciljnim grupama ima nekoliko pojavnih oblika, od klasičnog networkinga na događajima, preko članstava u poslovnim udruženjima, klubovima i bilateralnim komorama, odnosno članstava u međunarodnim udruženjima koja okupljaju advokatske kancelarije iz regiona/sveta, pa do samostalne organizacije događaja različitih formata.

 

Ovo poslednje, u vidu stručnih panela, radionica, tematskih prezentacija, analiza tržišta i u poslednje vreme sve popularnijih radnih doručaka, ujedno je odličan način za pozicioniranje u industriji kroz etabliranje advokata kancelarije kao eminentnih stručnjaka za datu oblast, odnosno temu, i mnoge advokatske kancelarije pribegavaju ovoj komunikacionoj taktici.

 

Postavite ostvarive ciljeve

  

No, bez obzira na to koju kombinaciju taktika odaberete za svoju strategiju, ključno je da svoje strateške ciljeve (i očekivanja) definišete tako da oni pre svega budu realno ostvarivi.

 

Iako je mnogo toga što se tiče marketinške komunikacije u ovoj industriji teško ili nemoguće izmeriti – budući da ste strateški prvenstveno usmereni na vidljivost, građenje reputacije i brenda kancelarije – postoje stvari koje ipak možete kvantifikovati (porast broja pratilaca na društvenim mrežama, broj novoprijavljenih za mesečni njuzleter, Google analitika, broj lidova sa kontakt forme na vebsajtu, itd).

 

Izbalansirana celina

 

Uz danas nezaobilazno brendiranje poslodavca, svi pomenuti aspekti zajedno čine celinu uspešne marketinško-komunikacione strategije, koja donosi rezultate i sa svoje strane doprinosi razvoju.

 

U suštini, s obzirom na činjenicu da su plaćeni mediji „ukinuti“ odnosno ne postoje kao raspoloživa opcija u ovoj specifičnoj industriji, fokus se prebacuje na preostale dve kategorije – sopstvene i zaslužene medije. Ovim kanalima sadržaj se plasira na različite načine, a često i reciklira u različitim formatima i modalitetima, u zavisnosti od stepena spremnosti određene kancelarije da prihvati i iskoristi potencijal danas raspoloživih platformi.

 

U procesu realizacije strategije, osim kvaliteta samog sadržaja, međutim, od presudnog značaja razumevanje partnera i senior advokata za ulogu menadžera za razvoj poslovanja i marketinške komunikacije u postizanju poslovnih i razvojnih ciljeva. Štaviše, ključna je kontinuirana saradnja na relaciji BD menadžera i advokata, odnosno advokatskih pripravnika, u kancelariji.

 

Stoga je izuzetno važno adekvatno komunicirati sa svim ciljnim javnostima, i interno i eksterno, kao i negovati odnose sa postojećim klijentima. Samo će izbalansirani pristup, koji podrazumeva ravnomeran fokus na sve činioce, biti učinkovit, uz oslanjanje na nabrojane taktike i periodično ažuriranje strategije na osnovu pažljivog praćenja/merenja rezultata, odnosno uočenih trendova.

 

Imajući sve ovo u vidu, može se reći da, više nego bilo gde drugde, komunikacija u advokatskoj industriji predstavlja (i zahteva) pravu umetnost, što potvrđuje i sve veći broj marketinških agencija širom sveta usko specijalizovanih za rad baš sa advokatskim kancelarijama.

NASLOVNA

O NAMA

AKTIVNOSTI

BUSINESS NEWS

PARTNERI I PRIJATELJI

GALERIJA

  • Mihajla Pupina 100, 11000 Beograd
  • office@bci.rs; prijava@bci.rs
  • 011/ 123-45-67; 064/123-4567

Scroll to top