Slider

Uticaj podsticaja za proizvodnju audiovizuelnih dela na konkurentnost kinematografske industrije u Srbiji

Aleksandar Živković, Managing Director, ASW audit & advisory

 

Šta podrazumevaju podsticaji?

 

Produkcija audiovizulenih dela je široko je rasprostranjena u svetu, i predstavlja veoma razvijenu granu industrije sa veoma visokim ulaganjima. Pre svega produkcija filmova i tv serija, ali i tv reklama i muzičkih spotova. Poznato je da ova industrija ima široku publiku koja iznosi svoje kritičke stavove, te je stoga cilj da kvalitet audiovizulenog sadržaja bude na visokom nivou, kako bi se industrija razvijala i ostvarivala primarnie ciljeve, kulturne i ekonomske.

Upravo je Srbija dobra destinacija za proizvodnju audiovizulenih dela različitog žanra, obzirom da poseduje filmske radnike koji pružaju svetski kvalitet uz niži iznos troškova, adekvatnu infrastukturu i lokacije za snimanje. Država je prepoznala svoju konkurentsku prednost u ovoj oblasti pa je kroz Uredbu o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo omogućila korišćenje podsticaja za ulaganja. Podsticaji predstavljaju bespovratna sredstva investitoru putem povraćaja 25% kvalifikovanih troškova nastalih u Republici Srbiji, dok je za ulaganje preko 5,000,000 eura u Republici Srbiji iznos podsticaja 30%. Za namenske filmove, kao što su tv reklame i muzički spotovi podsticaji iznose 20%. Veliku ulogu u promovisanju podsticaja ima Filmski centar Srbije kao ustanova kulture koju je osnovala Republika Srbija, i koja ima dugu tradiciju u  obavljanju stručnih poslova u oblasti kinematografije, a koja tehnički sprovodi konkurse za podsticaje i njihovu realizaciju, i faktički je posrednik između države Srbije odnosno Ministarstva kulture i informisanja i investitora odnosno producenata koji proizvode audiovizuleno delo i traže podsticaje.

 

Ko može da koristi podsticaje?

 

Podsticaje mogu da koriste domaći i strani investitori. Neophodno je da se ispune određeni uslovi propisani Uredbom, pre svega finansijski kriterijumi, u smislu iznosa ulaganja koje mora biti potrošeno u Republici Srbiji. Ovi finansijski kriterijumi nisu lako dostižni za domaće produkcije i investitore, ali svakako da ima ulaganja i korišćenja podsticaja i domaćih produkcija, ali pre svega podsticaje koriste strani investitori sa visokim budžetima. Finansijski kriterijumi za podsticaje po trenutno važećoj Uredbi za 2022. godinu su: za filmove 300,000 eura, tv serije 150,000 eura po epizodi uz minimum snimljene tri epizode, za animiranu seriju 150,000 eura po epizodi uz minimum 10 epizoda, za animirani film, audio i/ili vizuelnu postprodukciјu audiovizuelnog dela 150,000 eura, za namenski film (tv reklamu, muzički spot…) 150,000 eura, za dokumentarni film i dokumentarni TV program 50,000 eura.

 

Koje su obaveze investitora odnosno producenata kod korišćenja podsticaja? Kako se vrši izveštavanje državnih organa koji daju podsticaje?

 

Ako su strani investitori u pitanju prvo moraju da osnuju firmu u Srbiji kako bi mogli da konkurišu za podsticaje ili da angažuju domaću izvršnu produkciju koja će da pruži uslugu produkcije za račun investitora, što je najčešća situacija u praksi zbog poznavanja domaćeg zakonodavstva. Izvršna produkcija podnosi zahtev za podsticaje Ministarstvu kulture i informisanja preko Filmskog centra Srbije. Zahtev za podsticaje se može podneti pre ili u toku samog projekta, ali nije moguće nakon završetka produkcije. Kada su ispunjeni svi uslovi prema Uredbi dobija se odluka i ugovor od Ministarstva kulture. Izvršna produkcija je u obavezi da vodi evidenciju troškova u vezi produkcije audiovizulenih dela koju predaje Filmskom centru Srbije uz izveštaj revizora koji vrši verifikaciju ovih troškova i daje svoje mišljenje. Nakon toga u propisanim rokovima se vrši isplata podsticaja, naravno pod uslovom da je izveštaj revizora potvrdio troškove produkcije kao tačne i ispravne i da ulaganja iznose minimum koliko je propisano Uredbom za konkretan žanr. Ovde mi kao revizori imamo značajnu ulogu, kako kontrolnu tako i edukativnu, u smislu da pored verifikacije troškova produkcije dajemo i smernice klijentima za adektvatno dokumentovanje troškova u skladu sa odgovarajućim zakonskim okvirima.

 

Kakav je trend investicija u ovoj oblasti? Iz kojih zemalja postoji najveće interesovanje za podsticaje i da li postoji interesovanje domaćih investitora?

 

Posmatrajući poslednih 6-7 godina od kada je doneta Uredba za podsticaje ukupno dodeljeni podsticaji od strane države Srbije za proizvodnju audiovizuelnih dela iznose preko 38 miliona eura, a neka procena ulaganja u produkciju za koja su dodeljeni podsticaji iznosi preko 150 miliona eura. Dakle, ovo su okvirni podaci o ulaganjima, a ona su verovatno i veća jer ne ispunjavaju svi investitori uslove niti svi konkurišu za podsticaje. Trend podsticaja i ulaganja u produkciju audiovizulenih dela ima rast sa određenim padom u 2020. godini, ali je u 2021. godini dostigao dosadašnji rekord od 12,5 miliona eura datih podsticaja. Ovaj pad u 2020. godini je očekivan kao posledica pojave pandemije virusa Covid-19. Sve veće je interesovanje produkcija iz zapadnih zemalja, pre svega SAD, Velike Britanije, Nemačke, Francuske, Italije, ali ima i produkcija iz zemalja okruženja, zatim arapskih zemalja, Indije, Rusije, Kine…Poslednjih godina naveći projekti dolaze iz SAD, pa je recimo u 2021. godini dodeljeno podsticaja investitorima iz ove zemlje u iznosu od oko 8 miliona eura, dok je ulaganje ovih produkcija bilo nekoliko desetina miliona eura. Što se tiče domaćih investitora i produkcija svakako da postoji i njihovo interesovanje, ali su finansijski kriterijumi za domaće produkcije teže dostižni. Domaće produkcije su pre svega izvršne produkcije inostranih investitora.

 

Koji formati produkcije su najtraženiji i zašto?

 

Što se tiče inostranih produkcija najčešći formati su dugometražni igrani filmovi i tv reklame, dok su kod domaće produkcije u pitanju tv serije.

 

Uticaj na kulturno stvaralaštvo i promociju Srbije.

 

Kao što sam već pomenuo, Srbija ima kvalitetne filmske radnike i filmsku ekipu koja na visokom nivou pruža uslugu uz niže troškove nego što je to slučaj u zemljama odakle dolaze investitori. Razvoj kinematografske industrije ima veliki uticaj na zaposlenost kod nas, pa je u poslednje vreme sve teže doći do članova ekipe usled njihovog angažovanja na drugim projektima. Naši filmski radnici prate korak svetskih trendova u ovoj industriji i definitivno ne zaostaju za njima u smislu inovacija. Svakako da značajni projekti snimljeni kod nas utiču na promociju Srbije u svetu na najbolji mogući način, kako u smislu kadrova i infrastrukture za snimanje koja je sve razvijenija, tako i u smislu prirodnih lepota koje Srbija nesumljivo poseduje, što u krajnju ruku ima uticaja i na razvoj turizma naše zemlje.

NASLOVNA

O NAMA

AKTIVNOSTI

BUSINESS NEWS

PARTNERI I PRIJATELJI

GALERIJA

  • Mihajla Pupina 100, 11000 Beograd
  • office@bci.rs; prijava@bci.rs
  • 011/ 123-45-67; 064/123-4567

Scroll to top