Slider

Liderstvo je talenat ali i veština koja se uči

Svetlana Smiljanić, član Izvršnog odbora Wiener Städtische osiguranja

Da li i Vi imate utisak da se poslovni život, njegova pravila i ishodi, gledajući globalno, neverovatno ubrzao? Prolazi se kroz različite izazove, traže se i očekuju brze promene u domenu upravljanja ljudima, stilovima rukovođenja, u fokusu je sve više lični stil i kultura koju neko donosi sa sobom za razliku od perioda kada je korporativna struktura modelovala kadrove.  Sve manje se govori o ljudima kao resursima, sve više o ljudima kao kapitalu. Da li je to posledica tektonskih poremećaja koje su nam donele globalne krize u poslednjih par godina ili je to evolutivni proces kroz koji prirodno prolazimo?

U svakom slučaju, gledano iz korporativnog ugla, „karte su se promešale“ i zadatak rukovodstava kompanija je da sa tom novom podelom „odigra“ najpametnije u cilju osnaživanja svog ljudskog kapitala, postizanja potrebne timske dinamike, očuvanja i razvoja talenata, ostvarivanja poslovnih rezultata, pri tome odlazeći još jednu „milju dalje“.

 

Sve ovo se dešava u paralelnom vremenu dok rastu poslovne ambicije, dok se definišu strateški pravci koji treba da nas postave u poziciju još bližu našem krajnjem korisniku. Zvuči komplikovano? Uz malo podsećanje da novi modeli rada: remote & hybrid, sve glasnije ukazuju na snažnu potrebu svih u lancu za postizanjem balansa između poslovnog i privatnog vremena.

 

Ono što kao odgovorna kompanija radimo već godinama unazad, počevši sa tom praksom još pre globalnih potresa, je upravo strateško bavljenje zaposlenima sa fokusom na tri osnovna segmenta: kontinuirano ulaganje u profesionalni i lični razvoj, pravilno upravljanje timovima, poštovanje različitosti.

 

Razvoj liderstva i liderskih veština je nešto što predstavlja osnov za održivost kompanijskog napretka. Usmereni smo na pojedinca i njegove kapacitete koji mogu da doprinesu opštem rastu. Bilo da se radi o privlačenju novih ljudi ili da se radi o razvijanju postojećih, ono što želimo da negujemo je pre svega pravi stav koji neko može da ima u odnosu na posao koji obavlja i u odnosu na industriju. Industrija osiguranja je vrlo specifična, za sticanje kvalitetnog iskustva su potrebne godine, širina našeg poslovanja je praktično neograničena. Iz tih razloga unapred znamo da je biznis ekspertiza nešto što se stiče iskustvom ali nas u isto vreme interesuje i šta je vrednosni okvir koji neko sa sobom donosi, kakvi su stavovi, na koji način vidi našu korporativnu kulturu, kako joj se prilagođava i čime će doprineti njenom poboljšanju.

 

Industrija osiguranja je izuzetno zakonski regulisana. U cilju najbolje zaštite klijenta, regulatorni organi postavljaju značajna ograničenja, a zadati poslovni rezultati se mogu i moraju ostvariti isključivo u njihovim okvirima. Naš izazov, kao rukovodstva kompanije, ogleda se i u tome što je potrebno da lidere sa vizijom, koji su po prirodi kreativni i ambiciozni, usmerimo na način da njihove aktivnosti daju vrhunske rezultate u strogo regulisanom okviru, u isto vreme vodeći računa i o timovima kojima oni upravljaju. Stalna komunikacija, otvoreni feedback, fokus na inovativna rešenja, podrška u upravljanju vremenom i stresom su ono što naša kompanija omogućava svim zaposlenima.

 

Sa druge strane, usmereni smo na individualne modele razvoja i podrške u zavisnosti od potreba svakog pojedinca i njihovih potencijala. Kombinujemo različite vrste treninga, obuka i praksi koji su organizovani kao individualni ili grupni. Težimo da kroz omogućenu grupnu interakciju naši lideri imaju prostor za kritičko razmišljanje, da razvijaju nove ideje i da ojačaju međusobno poverenje sa timom.

 

I sa strane tehnologije, u cilju razvijanja liderskih veština, koristimo različite resurse koji su nam dostupni na nivou kompanije ali i na nivou Vienna Insurance Group – grupacije kojoj pripadamo. Koristeći digitalne platforme koje nude vrhunski edukativni sadržaj, studije slučaja, primere dobre prakse, tehnike i metode, prilagođen različitim nivoima i potrebama naših lidera, omogućavamo im da u skladu sa svojim obavezama i slobodnim vremenom, prođu kroz obuku na način koji je njima najudobniji.

 

Već godinama unazad organizujemo WSO Akademiju – specijalizovan trogodišnji program obuke za lidere, razvijen isključivo za potrebe naše kompanije i njenih zaposlenih. Izuzetno smo ponosni na pozitivan feedback koji nam naši lideri upućuju nakon završenog programa obuke. Znanja i veštine koje su im neophodne za postizanje poslovnih ciljeva, raspoređeni su u cikluse i logički izgrađuju njihove potencijale tokom vremena: u prvoj godini bavimo se ličinim veštinama upravljanja vremenom, motivacijom, samomotivacijom, u drugoj godini razumevanjem potreba tima, upravljanjem i motivisanjem tima, a u trećoj inovacijama i razmišljanjem out of the box kada su u pitanju nove poslovne situacije.

 

Vrednost u koju duboko verujemo i u našoj kompaniji ali i u VIG grupaciji je različitost. Snaga različitosti je ugrađena u naše kompanijske rezultate. Radimo na tome da naši lideri u sadejstvu različitih iskustava, pristupa, taktika i vizija, izlaze sa što boljim rešenjima i da na taj način inspirišu i podsticajno deluju na svoje timove. Naravno, različitost kao vrednost nije uvek lako dostižna. Susrećemo se sa izazovima koji su pre svega na nivou predrasuda i to najčešće onih nesvesnih. Kontinuirano radimo na osvešćivanju nesvesnih predrasuda i to kod svih zaposlenih. Poslednjih godina, ova tematika je zajednička za sve kompanije unutar VIG grupe i mi aktivno koristimo sve raspoložive stručne alate za ublažavanje nesvesnih predrasuda, plasiramo ih kroz različite radionice i obuke, jer se one provlače kroz celokupno ponašanje. Smatramo da je od izuzetne važnosti govoriti o predrasudama i promovisati dobre primere. Vremenom se ustalilo i to da od naših kolega dobijemo ideje kako bismo neki novi koncept mogli da primenimo u praksi.

 

Kada osete da postoji prostor za individualnost, lideri otvorenije komuniciraju, aktivnije učestvuju i sarađuju, uvažavaju tuđe stavove, a kompaniji otvaraju nove mogućnosti za napredak.

NASLOVNA

O NAMA

AKTIVNOSTI

BUSINESS NEWS

PARTNERI I PRIJATELJI

GALERIJA

  • Mihajla Pupina 100, 11000 Beograd
  • office@bci.rs; prijava@bci.rs
  • 011/ 123-45-67; 064/123-4567

Scroll to top