Slider

Šta CEO treba da nauči od CFO i CFO od CEO

 

Olivera Zlatić, General Manager ENEL PS

Funkcija CFO-a je najbliža svim poslovnim procesima u kompaniji, a posebno tokovima novca i biznisu, ili bi bar to tako trebalo da bude, a svakako prva podrška i konsultant CEO-u. CFO mora da razume potrebe tržišta, potrebe kupaca i da pronadje način da ono što je kompaniji potrebno, pretoči u model „kako to i sprovesti”. Treba naći način KAKO da se uradi, a ne izgovore zašto nešto NE MOŽE, videti rešenje, a ne problem. Na kraju svakog posla svi podaci, kompletna dokumentacija je u sektoru finansija. Ova dokumentacija je samo osnov da se analiziraju istorijske činjenice koje čine iskustvo i “kilometražu” jednog CFO-a, ali pravi CFO mora zajedno sa CEO-om da deluje proaktivno, gleda u budućnost i unapred režira situacije i predviđa poslovne modele.

Socijalna i emocionalna inteligencija su jedna od vodećih veština koje je potrebno da ima i CFO i CEO dok najčešće CFO dodatno mora da radi na poboljšanju komunikacionog stila prilagođenog sagovornicima.

 

CFO bi u najvećem broju slučajeva poručio CEO-u da uvek ima mali broj zaposlenih i da je potrebno zaposliti više ljudi u „neprofitabilnim“ tj. administrativnim sektorima kompanije, dok CEO najčešće nema isto razumevanje. Sektori podrške u kompaniji za CEO su uvek trošak kompaniji i njegov cilj je da smanji ili bar optimizuje taj segment. CEO bi u ovom slučaju uvek poručio CFO-u da proveri racio prihoda po zaposlenom i ukaže mu na taj način opravdanost njegovog stava. CFO ima svoje prioritete, a to su rokovi podnošenja poreskih prijava i rokovi izveštavanja, što CEO-u to svakako nije fokus. CEO bi u ovom slučaju CFO-u poručio da sagleda širu sliku.

 

Digitalizacija je učinila jednu ozbiljno brzu promenu, gde smo videli kako je važna brza reakcija i adaptacija na novonastalo okruženje i zahteve tržišta.  Brza reakcija je ključna kod svake promene, izuzetno važna kod reakcije na potrebe i trendove koji se dešavaju na tržištu, kod Vaših kupaca, dobavljača, zaposlenih i zajednička je i kod CEO i CFO profila. Davno je prošlo vreme: „poslao sam faks i čekam odgovor”. Proaktivnost je ključ uspeha danas. Nemamo više vremena da čekamo mesece za donošenje odluka, da čekamo nove budžete, da samo razmišljamo o novim proizvodima koje bi razvili i uveli u našu prodaju, da radimo više iscrpnih analiza.  Iskusni menadžeri moraju donositi odluke i sa, vrlo često, oskudnim informacijama, gde u tom slučaju dolazi do izražaja iskustvo menadžera ili tzv. „kilometraža”. Logično je, a vrlo često će u praksi to biti i slučaj da će više iskustva imati CEO od CFO-a, pa samim tim će CEO u tom segmentu imati čemu da nauči CFO-a, kao „otac sina”, dok CFO ima sigurno više znanja i informacija po pitanju tokova novca, zakonskih regulativa, uslova i načina finansiranjа pa otuda i potreba da budu „partneri” u poslu.

 

Kompanije koje imaju slabo razvijene veštine prilagođavanja neće biti uspešne kako na lokalnom tako i na globalnom tržištu. Pored ovih i sama evolucija radne snage je imala jak uticaj na evoluciju ove uloge. Ključni ljudi u kompanijama neophodno je da budu samostalni i motivisani u proaktivnom smeru. Ako CEO nije stručan u delu biznisa, mora imati prvi krug saradnika koji jesu i koji nadopunjuju i zaokružuju celinu koja je potrebna kompaniji.

 

Danas se traži najmanje tri u jedan, ako ne i pet u jedan. CFO-u je CEO pozicija svakako nadogradnja, kako je u prethodnoj ulozi sigurno morao biti i šef računovodstva, kontroling menadžer i menadžer finansija, sada mora biti i HR i marketing menadžer. Naravno, ne u pravom smislu tih funkcija, već treba imati razvijenu svest na koji način ove funkcije utiču na biznis i kako da ih implementira u kompaniju, preciznije, šta od njih da traži kako bi kompanija bila prepoznata kao poželjan poslodavac ili npr. bila aktivna na društvenim mrežama i digitalno prilagođena novim zahtevima današnjice. Sve gore navedeno ukazuje na širu sliku.

 

Često nemate vremena za detaljne analize, već morate brzo donositi odluke na osnovu nepotpunih informacija, iskustva, ali par ključnih parametara. Iako je CEO glava kompanije, strateške odluke treba da budu timske, a sagledavanje i analiziranje poslovnih izazova sagledati iz više uglova.

 

Poruka – oplemenite tradicionalne načine upravljanja inovativnim i fleksibilnijim. Radno vreme nije presudno za uspešan rad, već rezultat. Ovo za CFO smo već negde znali, možda više teorijski nego praktično.

 

Šta bi CFO poručio CEO-u: objasni za šta ti to treba da bi mogao da ti dam i ono što nisi tražio.

 

Inovativnost je takođe od ključnog značaja. CFO na komentar da oni „ne razumeju” biznis daje komentar da razume, i te kako, samo što je CFO oprezniji i više štiti firmu, ili je bar ubeđen u to, dok CEO slobodnije donosi poslovne odluke. CFO CEO-u, da bude pristupačniji, ali ne i dostupniji. Ne preraste svaki CFO u CEO-a, a međusobna podrška i izrazito uska saradnja je svakako neophodna, ali svakako i lične predispozicije.

NASLOVNA

O NAMA

AKTIVNOSTI

BUSINESS NEWS

PARTNERI I PRIJATELJI

GALERIJA

  • Mihajla Pupina 100, 11000 Beograd
  • office@bci.rs; prijava@bci.rs
  • 011/ 123-45-67; 064/123-4567

Scroll to top