Slider

„Energija znanja“ je energija budućnosti

 

NIS

Više od 130 stipendiranih studenata, više od 60 renoviranih učionica, kabineta i laboratorija širom Srbije, saradnja sa četiri univerziteta u zemlji i regionu, više od trideset fakulteta i četiri stručna naučna društva, samo je deo onoga što je kompanija NIS realizovala tokom deset godina postojanja programa „Energija znanja“

„Kroz program „Energija znanja“ ostvarujemo saradnju sa obrazovnim i naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu, poboljšavamo uslove za realizaciju nastave i naučnih aktivnosti u školama i na fakultetima u Srbiji, podržavamo razvoj prirodnih nauka i stipendiramo naše najbolje studente u skladu sa kadrovskim potrebama kompanije i tržišta u celini. Do sada smo stipendirali više od 130 studenata u Srbiji i Ruskoj Federaciji od kojih je više od 60 već deo našeg tima“, objašnjavaju u NIS-u cilj i viziju programa koji je prošle godine obeležio jubilej – 10 godina od osnivanja.

 

Najviše priznanje u oblasti obrazovanja

 

Zahvaljujući ostvarenim rezultatima, NIS je prva kompanija kojoj je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije dodelilo prestižnu „Svetosavsku nagradu“ za doprinos obrazovanju u Srbiji.

 

„Kroz investiranje u obrazovni sistem punu deceniju, pružajući podršku najuspešnijim učenicima i studentima, obrazovnim i naučnim institucijama i kroz promociju nauke, NIS je uspeo u nastojanjima da obezbedi ključni kadrovski potencijal za dugoročni razvoj kompanije, doprinese popularizaciji prirodnih i tehničkih nauka i poboljšanju uslova za kvalitetan rad na svim nivoima obrazovanja“, navodi dr Radivoje Stojković, predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta Republike Srbije.

 

Saradnja sa više od 30 fakulteta

 

NIS sarađuje sa visokoškolskim ustanovama od interesa za delatnost kompanije. Do sada je uspostavljena saradnja sa 11 univerziteta u Srbiji, regionu i Ruskoj Federaciji i sa više od 30 fakulteta.

 

„Vizije programa „Energija znanja“ i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu su u potpunosti kompatibilne – unapređenje nastavnih planova i programa, kreiranje savremenijih uslova za rad i prilagođavanje studijskih programa potrebama tržišta rada i razvoju najnovijih tehnologija. Mašinski fakultet je visokoškolska ustanova sa izuzetno razvijenom saradnjom sa privredom, a u toj saradnji NIS je jedan od važnijih partnera“, kaže prof. dr Vladimir Popović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

Kada je u pitanju prilagođavanje studijskih programa, uz podršku NIS-a su na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu modifikovani i akreditovani studijski programi „Inženjerstvo nafte i gasa“ na osnovnim i „Geologija nafte i gasa“ na master studijama. Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu akreditovan je novi studijski program „Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa“, a na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu program „Naftno-petrohemijsko inženjerstvo“.

 

Na svim ovim fakultetima opremljene su računarske učionice ili laboratorije. Na Elektronskom fakultetu u Nišu je otvorena zona za realizaciju zajedničkih projekata u oblasti digitalizacije. NIS je do sada podržao opremanje i adaptaciju više od 60 učionica i laboratorija na fakultetima i u školama širom Srbije.

 

Još jedan bitan segment saradnje sa fakultetima su studentske prakse i posete kompaniji, kao i gostujuća predavanja NIS-ovih stručnjaka na partnerskim fakultetima.

 

„Predavanja predstavljaju dopunu i podršku obrazovnim programima, a studenti se upoznaju sa kompanijom, njenom strukturom i poslovnim procesima. Takođe, eksperti sa fakulteta drže obuke našim zaposlenima. Ovakav vid saradnje je veoma zastupljen u savremenom poslovanju i donosi brojne obostrane benefite“, navode u NIS-u.

 

Podrška mladim talentima

 

Programom „Energija znanja“ obuhvaćene su i brojne srednje škole u Srbiji. Prilagođavaju se i obrazovni profili u skladu sa potrebama u naftnoj industriji. U Mašinskoj i Elektrotehničkoj školi u Pančevu prilagođen je nastavni program, dok je u Tehničkoj školi „23. maj“ u istom gradu pokrenut novi obrazovni profil „Tehničar za preradu nafte i gasa“. U Tehničkoj školi u Zrenjaninu ponovo je pokrenut obrazovni profil „Rukovalac postrojenjima za dobijanje nafte i gasa“.

 

NIS podržava i razvoj prirodnih nauka i učešće naših talentovanih matematičara, fizičara i hemičara na domaćim i međunarodnim olimpijadama znanja.

 

„Požrtvovanost onih koji pripremaju olimpijce, briga da se Srbija predstavi na najbolji mogući način, kao i da svaki put podignemo lestvicu i unapredimo dostignuća, naši su ciljevi na kojima istrajavamo. ,,Energija znanja“, kao program koji već 10 godina doprinosi razvoju obrazovanja u Srbiji, predstavlja posebno mesto u našoj misiji kontinuiranog i kvalitetnog unapređivanja rada sa talentima i onima koji će biti nosioci razvoja Srbije. U tom periodu naši matematičari osvojili su više od 100 medalja na međunarodnim olimpijadama, a ostvareni su i najbolji rezultati u istoriji“, kaže prof. dr Miroslav Marić, predsednik Društva matematičara Srbije, koje svake godine organizuje na desetine domaćih takmičenja iz matematike i računarstva kroz koje prođe oko 50.000 mladih matematičara i programera.

 

Pored toga, još od 2013. godine kompanija podržava organizaciju NIS olimpijade iz ruskog jezika.

 

„Ideja o programu „Energija znanja“ objedinila je naša nastojanja da kroz jedinstven kontinuirani proces doprinesemo unapređenju obrazovnog sistema u Srbiji, da se približimo akademskoj zajednici i mladima. Ovih deset godina ulaganja u budućnost onih koji će biti nosioci razvoja naše kompanije i čitavog društva su pravi primer društvene odgovornosti NIS-a“, poručuju iz kompanije.

NASLOVNA

O NAMA

AKTIVNOSTI

BUSINESS NEWS

PARTNERI I PRIJATELJI

GALERIJA

  • Mihajla Pupina 100, 11000 Beograd
  • office@bci.rs; prijava@bci.rs
  • 011/ 123-45-67; 064/123-4567

Scroll to top