Slider

LUMADA – Upravljanje imovinom preduzeća za industrije sa radno intenzivnim aktivnostima

Nina Dusper Sušić, predsednica uprave Hitachi Energy d.o.o

Stvoreno od dve reči „osvetliti“ i „podaci“, ime Lumada odslikava naš cilj da osvetlimo podatke naših kupaca i na taj način steknemo nove uvide, rešavajući na taj način poslovne probleme naših klijenata i doprinoseći njihovom poslovnom rastu.

 

Kompanije u industrijama kao što su energija, transport i rudarstvo dele jedinstven skup izazova koji se moraju rešiti da bi se povećala operativna efikasnost, pouzdanost i profitabilnost. Da bi odgovorile na ove izazove, kompanije se okreću rešenjima za upravljanje imovinom preduzeća (EAM) koja im pomažu da postignu poslovne performanse i profitabilnost.

Za razliku od tradicionalnog ERP softvera, sredstva su u srcu EAM Lumada rešenja. Napravljen posebno da podrži kompletan životni ciklus složenih i vrednih sredstava, Lumada EAM sistem uključuje kompletnu funkcionalnost preduzeća kroz upravljanje imovinom i održavanje, planiranje rada, planiranje lanca snabdevanja i praćenje materijala, međuorganizacijsku finansijsku kontrolu i upravljanje ljudima.

 

Upravljanje imovinom preduzeća (Enterprise Asset Management) je deo Lumada portfelja za upravljanje imovinom, softver koji omogućava industrijama koje zahtevaju veliku količinu sredstava da budu prilagodljivije, povezane i otpornije na sve poslovne izazove. Više od sistema, Lumada je ekosistem koji obuhvata postojeće tehnologije, omogućavajući vam da dobijete najbolje od novih tehnoloških dostignuća bez žrtvovanja investicija koje ste već napravili. Lumada portfolio nudi inovacije u razvoju softvera, sa modularnom arhitekturom koja je dizajnirana da zadovolji potrebe korisnika na tržištu koje se svakodnevno menja. Partneri mogu da primene tačno ono što im je potrebno i kada im je potrebno tako što će „rip & replace” nadogradnje iz prošlosti.

 

Navedeni sistem funkcioniše na način da prepoznaje opremu koja se nalazi u hijerarhijskoj strukturi organizacije i prema već postavljenim logičkim performansama prati rad opreme od najvišeg nivoa do nivoa na kome se troškovi mogu pratiti i izvršiti analiza kvara. Održavanje i druge aktivnosti mogu se planirati i analizirati na bilo kom nivou unutar hijerarhije. Ovo omogućava organizacijama da jasno povežu fizičku imovinu i strategije upravljanja i održavanja sa poslovnim ciljevima.

 

Na primer, unošenjem funkcija „make” i „model”  u EAM sistem, kao sredstva za praćenje rada transformatora, automatski se postavljaju svi parametri održavanja za povezivanje sa opremom, kao što su standardne remontne aktivnosti iste. Takođe definiše sve parametre za praćenje stanja opreme koju želite da povežete. Ove mogućnosti pomažu da se osigura da se strategije upravljanja održavanjem i najbolje prakse dosledno primenjuju na sva slična sredstva u organizaciji, kako bi se osiguralo da se opremom upravlja na sličan način i da se informacije o konfiguraciji i procesu koriste na odgovarajući način. Sistem takođe olakšava pregled performansi sredstava na nivou „ make/model “, što znači koliko dobro funkcioniše određena vrsta transformatora u celini i kakve su performanse pojedinih delova opreme. Moguće je uporediti performanse različitih modela sredstava na jednostavan način. Ako performanse nisu očekivane, održavanje se može prilagoditi radi poboljšanja performansi, npr. promenom protokola inspekcije da bi se proverio određeni problem pre nego što izazove kvar.

 

Organizacijama koje intenzivno koriste svoja sredstva potreban je sistem održavanja EAM-a i druge aktivnosti koje obezbeđuju da njihova sredstva budu dostupna u optimalno vreme za postizanje proizvodnih ili uslužnih ciljeva. Za neka sredstva to može biti 100% kontinuirani rad, za druge 50%. Na primer, preduzeće može da koristi pristup „run to failure” za sredstva koja se lako zamenjuju i koja su potrebna samo 50% vremena (pod uslovom da su dva ili više pri ruci), tako da kvar nikada neće izazvati zastoje.

 

Sa preko 40 godina iskustva u industriji, Hitachi Energy pruža najbolje rešenje u svakodnevnom životnom ciklusu upravljanja imovinom, operacijama, logistikom, finansijama i ljudskim resursima. Osnažujemo ljude da brže reaguju i donose odluke koje direktno utiču na konačni rezultat. Kombinujući dokazane i uspešne prakse upravljanja imovinom preduzeća (EAM) u različitim sektorima kao što su rudarstvo, transport, nafta i gas, Lumada softver omogućava vrhunske operativne performanse i kontinuirano poboljšanje procesa u skladu sa preporukama ISO 55000.

 

Hitachi Energy posluje u regionu Balkana u okviru Balkanskog klastera, koji uključuje Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Kosovo, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Srbiju.

 

Hitachi Energy ima obiman portfolio pametnih rešenja, u rasponu od integracije obnovljive energije i skladištenja energije, energetskih usluga i IT-OT rešenja za integraciju. Nudimo digitalna rešenja u visokonaponskim (VN) trafostanicama (integracija svih VN uređaja sa optičkim priključcima, konverzija analogno-digitalnih signala, digitalno merenje napona i struje), tzv. digitalne trafostanice kao i korišćenje ekološki prihvatljivog izolacionog gasa.

 

Hitachi Energy je globalni tehnološki lider sa bogatim zajedničkim nasleđem od skoro 250 godina, koji zapošljava 36.000 ljudi u 90 zemalja. Sa sedištem u Švajcarskoj, kompanija pruža usluge javnim preduzećima, industriji i infrastrukturi i rastućim oblastima kao što su održiva mobilnost, pametni gradovi, skladištenje energije i centri podataka. Sa dokazanim iskustvom, globalnim otiskom i vodećim svetskim referencama, Hitachi Energy balansira društvene, ekološke i ekonomske vrednosti. Zalaže se za uspostavljanje održivog razvoja, uz primenu inovacija i digitalnih tehnologija, što ga čini idealnim partnerom za jače, pametnije i zelenije mreže.

NASLOVNA

O NAMA

AKTIVNOSTI

BUSINESS NEWS

PARTNERI I PRIJATELJI

GALERIJA

  • Mihajla Pupina 100, 11000 Beograd
  • office@bci.rs; prijava@bci.rs
  • 011/ 123-45-67; 064/123-4567

Scroll to top