Slider

Korporativna kultura u kriznim vremenima – In light we trust

 

Janko Jakovljević, Head of Finance, ZG Lighting SRB d.o.o , Tridonic SRB d.o.o.

Svedoci smo da današnja atmosfera u privredi i na tržištu definitivno odiše dozom panike izazvanom višegodišnjom krizom koja je promenila ime ali zadržala formu. Krenuvši od kovida preko Ukrajinske krize vidimo da cene sirovina, transporta, električne energije itd rastu i da drastično utiču na gotovo sve proizvodne kompanije. Troškovni pritisak koji se stavlja na teret kompanijama prodire u pore poslovanja i utiče, ne samo na PnL, već i na  druge apsekte kao što su korporativna kultura i razvoj zaposlenih.

 

Krizni menadžemnt ima za cilj da ublaži ili eliminiše efekte iznenadne krize, ali set strategija koje kompanije kreiraju za rešavanje problema gotovo nikada ne dotiču gorepomenute apsekte, već se čini da se oni podrazumevaju. U tranzitu izmedju dve krize uvideli smo da upravo ti naizgled podrazumevani aspekti poslovanja zapravo produbljuju krizu i otežavaju da se strategije za poboljšanje sprovedu u delo. Tome svedoči i visoka fluktuacija u vremenima krize, gde svaki pojedinac u nedostatku fokusa na vrednosti kompanije, zapravo traži izlaz iz sopstvene krize i priliku traži van kompanijskih vrata. Pored fluktuacije, problem dovoljno veliki može da utiče na celu organizaciju, što dovodi do haosa, pa čak i do ukupnog poslovnog neuspeha. Dobra snaga koja se bori protiv pretnje krize je snažna korporativna kultura. Najjednostavnija definicija šta korportivna kultura predstavlja jeste skup moralnih vrednosti na kojima se kompanija, bez greške, zasniva, pravila ponašanja i osnovni stavovi lojalnosti i istinskog angažovanja svih zaposlenih.

 

Kako bi eliminisali negativne efekte nameću se razna pitanja, medjutim, dva su ključna . Šta je to na šta možemo da utičemo? Ovo pitanje je uopšteno, ali zapravo se odnosi na više nivoa. Šta je to na šta pojedinac može da utiče, šta je to na šta odeljanje može da utiče, šta je to na šta kompanija može da utiče? I još bitnije pitanje, na koji način želimo da postignemo željene rezultate?

 

Kako uspostaviti dobru korporativnu kulturu pre i tokom, deli se na više aspekata:

 

 1. Predviđanje promene poslovnog okruženja

U trenutku nastanka krize, svako će naći opravdanje zašto se kriza nije predvidela i na kraju krajeva uvek postoji ultimativno opravdanje kako nije moguće predvideti šta će se desiti sutra. Međutim, da li se svi osećaju odgovornim za predviđanje krize ili je to ostavljeno na odgovornost samo nekolicini ljudi koji su u vrhu organizacije? Odgovornost za krizu pripada svima, te je potrebno kategorizovati  potencijalne krize i dodeliti odgovornost vertikalno u okviru organizacije, kako se stvorila kultura odgovornosi svih zaposlenih.

 

 1. Fleksibilnost korporativne kulture

Postoji puno članaka koji govore o tome kako izgraditi korporativnu kulturu, međutim ono što treba  uzeti u obzir jeste fleksibilnost u okviru korporativne kulture. Sama fleksibilnost počinje od sposobnosti predviđanja značajnih eksternih i internih promena u poslovnom okruženju koje pomažu da se uz pomoć dobrih praksi preoblikuje kultura i odgovori na potencijalni problem.  Fleksibilnost daje kompaniji mogućnost da brzo odgovori na krizu bez ugrožavanja dugoročne korporativne kulture.

 

 1. Otpornost Korporativne kulture

Pored fleksibilnosti  najvažnija karakteristika da se prevaziđe kriza ili, još bolje, da se stvori dodatni benefit za kompaniju jeste otpornost. Otpornost na krizu kreće od najviših nivoa menadžmenta, ali prolazi kroz sve menadžerske strukture. Potpuno je jasno da smo svi mi ljudi, i da svako od nas ima dane kada smo  potpuno optimistični ali i potpuno pesimistični. Međutim, ključno je da na duži vremenski period stvorimo otpornost na samu krizu i zadržimo fokus na probleme koje možemo da rešimo. Da bi ovakav pristup bio uspešan potrebno je utemeljiti korporativnu kulturu koja prepoznaje krizna vremena čak i u trenucima kada sve ide po planu.

 

 1. Utemeljivanje prave korporativne kulture za uspešno upravljanje krizama

Iako se možemo složiti da je svaka kriza priča za sebe i da rešenja koja se predlažu nisu univerzalna, ipak možemo izdvojiti nekoliko faktora za uspostavljanje fleksibilne i snažne korporativne kulture su koji mogu da doprinesu rešavanju problema.

 

Najvažniji faktori su:

 

 • Upravljanje problemima treba da postane deo svakodnevnice;
 • Usađivanje načina razmišljanja koji uvek vidi pozitivne prilike u nepovoljnim situacijama;
 • Fokusirati se na pronalaženju načina da se izgradi i ojača poverenje sa svim internim i eksternim interesnim stanama;
 • Razvijati ljude da u kriznim situacijama reaguju brzo ali promišljeno;
 • I najmanje planove kreirati na način da uzimaju u obzir mogućnost krize;
 • Prihvatiti promene, stvarajući fleksibilnost i prilagodljivost kako bi se ispunila sva veća očekivanja interesnih strana.

NASLOVNA

O NAMA

AKTIVNOSTI

BUSINESS NEWS

PARTNERI I PRIJATELJI

GALERIJA

 • Mihajla Pupina 100, 11000 Beograd
 • office@bci.rs; prijava@bci.rs
 • 011/ 123-45-67; 064/123-4567

Scroll to top