Slider

Kurs dinara

 

Filip Boršik, General manager, IB Interbilanz Consulting & Audit

Trenutno stanje u svetu je, iako naizgled bolje nego u proteklim mesecima (usled relativne stabilizacije određenih trendova i sada već mogućnosti kreiranja projekcija na osnovu veće inflacije), i dalje krajnje neizvesno. Ta vrsta situacije je dovela mnoge zemlje sveta u trenutak u kome su recesiju prihvatile kao skoro siguran scenario.

 

Očekivano bi bilo, da usled ovakvih okolnosti, i kurs valuta bude podložan konstantim fluktuacijama, što bi dodatno otežalo pozicije građana širom sveta. I dok neke zemlje vode dosta tešku bitku na ovom polju, situacija u Srbiji izgleda dosta mirno, barem na prvi pogled.

Moglo bi se pretpostaviti, na osnovu trenutne slike i dostupnih podataka, da NBS vodi politiku fiksnog kursa, pomoću pažljivog upošljavanja alata kao što su kamatne stope i intervencije na deviznom tržištu. Ova situacija je obezbedila  građanima Srbije mogućnost da mogu predvideti vrednost evra sa određenom sigurnošću, i planirati na osnovu tih predviđanja.

 

I zaista, kada pogledamo srednji kurs na isti dan pre godinu dana (22. novembar u ovom slučaju), videćemo da promena i nije toliko osetna za prosečnog potrošača, obzirom da je 22.11.2021. srednji kurs iznosio 117.5781, dok na isti dan ove godine, ta cifra iznosi 117.2954. U situaciji kada je u oktobru meseca, prema podacima NBS, inflacija u zemlji iznosila čak 15%, situacija sto se tiče kursnih promena bi se mogla okarakterisati kao relativno mirna.

 

U situaciji u kojoj kurs dinara prema evru ostaje relativno fiksan, a obzirom da je i dalje praksa da se kurs dinara prema dolaru definiše kroz korišćenje evra kao jedne od vrednosti, eventualne promene u vrednosti valuta između ove 2 valute su takođe nešto što bi se moglo smatrati našim interesnim područjem. U proteklih nedelju dana došlo je do uspona evra u odnosu na dolar od 4.22%, što uprkos činjenici da je za period godinu dana ranije aktuelan trend negativan (-9.68%), signalizira bolje dane za evro kao valutu.

 

Ova promena može biti pripisana očekivanju da će, usled inflacije koja naizgled usporava u Sjedinjenim Državama (0.4% umesto 0.6% očekivanih), situacija što se intervencije FED-a na sledećem sastanku tiče biti relativno blaža u odnosu na ono što je bio slučaj u dosadašnjem toku godine. Takođe, za sada toplija zima povoljno utiče na očekivanja zemalja Evrope po pitanju troškova energenata, što je u nekim slučajevima dovelo i do pospešenja privredne aktivnosti (Industrijska proizvodnja u Nemačkoj porasla za 0.6% umesto očekivanih 0.1%).

 

Podaci dostupni na sajtu NBS ukazuju da su i građani Srbije ozbiljno shvatili moguću energetsku krizu, i to možemo direktno videti kroz smanjenu potrošnju, koju je iskazalo 45% domaćinstava, kada se uporedi sa istim periodom prethodne godine (oktobar 2021).

 

Dosadašnja situacija ostavlja dosta prostora za optimizam, obzirom na opstajući kurs dinara, ali i dalje poziva na povećan oprez. Usled neizvesne političko, ekonomsko-socijalne situacije, trenutna praksa NBS-a izgleda kao pravi put napred.

NASLOVNA

O NAMA

AKTIVNOSTI

BUSINESS NEWS

PARTNERI I PRIJATELJI

GALERIJA

  • Mihajla Pupina 100, 11000 Beograd
  • office@bci.rs; prijava@bci.rs
  • 011/ 123-45-67; 064/123-4567

Scroll to top