Slider

Nevena Martinović: Umeće integracije digitalnog i fizičkog sveta

Nevena Martinović, PR and Digital Manager, MPC Properties

Oktobar 2021. Kako započeti bilo koju komunikacijsku temu a da nije vezana za kovid-19 pandemiju i sve dalje uzročno posledične teme – kako je ona uticala na tržišta, živote ljudi, njihove navike, obrazovanje, poslovanje, komunikacije. Gotovo nemoguće. Jednostavno napravila je zaokret u našim životima za 360 stepeni. Možemo je negirati, ipak je tu, možemo je staviti u fokus i nećemo videti dalje od nje. Istina je, da uticala je na sve, ali hajde da vidimo na koji način i šta nam je svima donela. Kada govorimo o ekonomiji, uticala je na to da ceo svet još snažnije pogura u pravcu digitalizacije, e-commerca, novih digitalnih usluga, ali i uspostavljanju novih mehanizama poslovanja, kao što je rad od kuće.

nevena

Neke industrije su gotove pa stale, pre svega turističke i u ugostiteljske, neke poput retail-a doživele svoju transformaciju, a verujem da će mnoge tek biti u ekspanziji, naročito kada su obrazovanje, komunikacije i zabava u pitanju. Uverili smo se da jako veliki deo svojih potreba zapravo i možemo da regulišemo putem online platformi i da ceo taj proces može poprilično kvalitetno i efikasno da funkcioniše. I to je zasigurno pravac u kome će se tržišne ekonomije, ali i naši životi dalje razvijati. Ipak, tu treba imati jednu rezervu. Digitalna ekonomija jeste ekonomija koja nam daje mogućnost izbora, štedi vreme i umnogome pojednostavljuje različite proces i slobodno možemo reći unapređuje operativni nivo našeg života i poslovanja. A da bi ona imala svoj dalji tok razvoja potrebne su ideje i novi pristup kreativnosti, za koje je ipak potreban čovek i društveni kontekst. I to zapravo treba da bude naš fokus danas, da pronađemo nove načine i module koji će napraviti sponu između digitalnog i fizičkog sveta. Isključivost više nije opcija. Šta to znači u kontekstu komunikacija? Ona podrazumeva jedan konceptualni zaokret koja njegovo središte prebacuje sa čoveka na sam mehanizam. Glavno pitanje više nije šta će nama doneti digitalni svet, već kako i na koji način mi njega integrišemo u naš život. Verujem da se mnogi neće složiti sa ovom konstatacijom, ali trenutni proces u kome smo svi jeste upravo to – pronaći uspešan mehanizam koji integriše ta dva ekosistema u jedan.

 

Već neko vreme vodim debatu sa kolegama koji su iz domena marketinga i komunikacija o tome šta je danas brend strategija i da li je razvoj digital ekosistema uticao na promenu njenih tradicionalno uspostavljenih postulata. Mnogi i dalje zastupaju stav “to je još samo jedan kanal komunikacije” a osnova i principi definisanja strategije su isti. E pa, nije baš tako. Apsolutno je promenio je pravila igre. Digital je puno šire polje od samog marketing pa i komunikacija. Digital je i kanal i proizvod i usluga i analitika i edukacija i prodaja. I potrebno je vreme da svi mi te promene usvojimo kako bismo mogli i dalje aktivno da pratimo njihov razvoj. Na primer – sve ono za šta su nam nekada trebali meseci u analizi, postavci brenda, definisanju vrednosti, danas posredstvom digitalnih kanala možemo da testiramo u par koraka i da brzo dobijemo povratnu reakciju šta može biti pravac za nas a šta ne. Takođe, on nam omogućava, brže i uz manje napora nego što je to bio slučaj do sada, da dođemo do bilo koje osobe u svetu na bilo kojoj poziciji. Networking dobija potpuno novu dimenziju kroz njega. Sve to otvara jedno široko polje mogućnosti koje jedino možemo iskoristiti kroz razvoj kreativnosti i kontinuirana testiranja, što nas ponovo vraća na tezu koja govori u prilog tome da je fokus pronaći dobar mehanizam koji integriše naša digitalna i fizička prisustva, pre nego naći odgovor koje potrebe mi ispunjavamo u kom od ta dva sveta.

 

Ovo je jako važno za sve one industrije koje imaju direktnu komunikaciju sa potrošačima, a za brendove da budu još otvoreniji u pogledu unapređenja svojih proizvoda, usluga i komunikacija. To dalje najviše povlači razvoj kreativnih industrija koje upravo treba da osmisle te nove mehanizme. Tržišno to će uticati na razvoj manjih kreativno-konkultanstih kompanija-agencija-startapa koje će ka klijentima biti više projektno-proizvodno orijentisane, a manje na strateške komunikacije koje polako kao termin odlaze u zaborav, jer u praksi imaju značaj samo na nivou operativnog funkcionisanja. I ovo vidim kao trend koji će svoju primenu imati ne samo u marketing, PR ili digital agencijama, već i u medijskim kućama pa i obrazovnim sistemima.

NASLOVNA

O NAMA

AKTIVNOSTI

BUSINESS NEWS

PARTNERI I PRIJATELJI

GALERIJA

  • Mihajla Pupina 100, 11000 Beograd
  • office@bci.rs; prijava@bci.rs
  • 011/ 123-45-67; 064/123-4567

Scroll to top