Slider

Lana Vuković: Promena ekonomske moći – prevlast azijske privrede

Lana Vuković, Urednica, Business Intelligence Review

Najpopularnija metrika za procenu veličine privrede jedne zemlje je BDP (Bruto domaći proizvod), jer predstavlja ukupnu vrednost gotovih proizvoda i usluga proizvedenih tokom određenog perioda, obično kalendarske godine.

 

Dva najčešća načina za merenje BDP-a (metodologija MMF-a) su:

 

 • Nominalni BDP u tekućim američkim dolarima: Ovo je najosnovniji i najčešći način merenja i poređenja BDP-a između zemalja, koristeći lokalne cene i valute pretvorene u američke dolare koristeći devizne kurseve.
Lana 1
 • Prilagođeni BDP u paritetu kupovne moći u tekućim međunarodnim dolarima: Ovo je alternativni način poređenja nominalnog BDP-a između zemalja, prilagođavajući valute na osnovu toga koju korpu robe mogu kupiti u tim zemljama, a ne na osnovu deviznih kurseva. Ovo je način prilagođavanja razlici u troškovima života između različitih zemalja.

U ovom tekstu korišćeni su podaci MMF-a iz oktobra 2020, prema prilagođenom BDP-u u paritetu kupovne moći.

 

Izvor: MMF, Oktobar 2020. Zemlje sa najvećim BDP na svetu, prema paritetu kupovne moći, (tekući međunardni USD)

 

BDP zemalja fluktuira u različitim fazama ekonomskih ciklusa, međutim, vodeće ekonomije merene ostvarenim BDP-om ne pomeraju se tako lako sa pozicija koje zauzimaju. Zato je najzanimiljivije analizirati promene koje se dešavaju “na vrhu” u prvih 15 najvećih svetskih ekonomija, što ujedno predstavlja i 70% ukupne svetske privrede.

 

Prema podacima MMF-a, očekuje se da će azijske zemlje 2025. godine preuzeti apsolutni primat u svetu po veličini BDP-a, čime će se evropske ekonomske sile spustiti u niži rang. Dodatno ovome će doprineti sporazum o Regionalnom sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu (RCEP), čiji je inicijator Kina, a koji je  potpisan u novembru 2020, nakon osam godina pregovora. Ovaj trgovinski sporazum uključuje Australiju, Kinu, Japan, Novi Zeland, Južnu Koreju i još 10 zemalja koje čine države jugoistočne Azije (Asean), uključujući Filipine i Indoneziju. Petnaest zemalja potpisnica ima oko 30 procenata globalnog BDP-a i imaju ukupno stanovništvo od 2,2 milijarde ljudi. RCEP se smatra proširenjem kineskog uticaja u azijsko-pacifičkom regionu. Kina je već članica nekoliko bilateralnih trgovinskih sporazuma, ali ovo je prvi put da je postala deo regionalnog multilateralnog trgovinskog bloka. Nakon ratifikacije sporazuma, smanjiće se carine i pojednostaviti carinske procedure, ojačati lanci snabdevanja i unaprediće se e-trgovina izmeđju zemalja potpisnica.

 

Kina i Indija su imale snažan ekonomski rast već od devedesetih, dok je Indonezija tek nedavno ušla u prvih 10 najvećih ekonomija na svetu i očekuje se da će do 2025. dostići 7. mesto. Očekuje se da će Japan stabilno držati poziciju u vrhu, i da će se 2025. godine rangirati na 4. mestu, ispred Nemačke i Rusije.

 

Iako je SAD vodeća ekonomija u 2019. godini, prema nominalnoj vrednosti BDP-a,  prema prilagođenoj vrednosti BDP-a u paritetu kupovne moći, Kina je preuzela pvo mesto već u 2019. godini (17.38% svetske privrede) sa stablnim izgledima (projekcija IMF) da ga zadrži i dostigne, i u nominalnoj vrednosti i da ostane na prvoj poziciji i 2025. godine. Kina je 1992. godine bila rangirana kao 5. svetska privredna sila, da bi se 2007.g. probila na 2. mesto. Kina je postepeno otvarala ekonomiju tokom poslednje četiri decenije, što se pozitivno odrazilo na ekonomski razvoj i životni standard. Smanjenjem kontrole države, povećavanjem autonomije preduzeća, spoljna i domaća trgovina i investicije su uzimale maha. Industrijska politika koja podstiče domaću proizvodnju, učinila je Kinu najvećim izvoznikom na svetu. Kina se suočava i sa značajnim izazovima da zadrži vodeću poziciju, poput prosečne starosti stanovništva, sve većeg jaza izmedju urbanog i ruralnog područja i očuvanja i zaštite životne sredine.

 

Najveći pomak na listi najvećih ekonomija sveta napravila je Indonezija koja sa 12. mesta u 2007. godini izbacuje Italiju iz prvih deset svetskih ekonomija, zauzevši sedmo mesto u 2019. sa stabilnim izgledima da se tu zadrži i 2025. godine. Za razliku od Kine, očekuje se da će Indonezija, u narednim godinama značajno povećati svoju radnu snagu. Indonežanska ekonomija je najveća ekonomija u jugoistočnoj Aziji i zasniva se uglavnom na izvoznim proizvodima, a to su pre svega ugalj i naftni derivati, kao i poljoprivredni proizvodi pogodni za industrijsku upotrebu, poput palminog ulja. Indonezija ima institucionalnu gornju granicu nacionalnog budžetskog deficita od 3% BDP-a, što je dovelo do njenog relativno niskog javnog duga i kreditnog rejtinga investicionog nivoa. Međutim, regionalna nejednakost, nedostatak infrastrukture i institucionalni okviri ostaju glavni izazovi za rastuću ekonomiju Indonezije.

 

Japan se sa Indijom bori za mesto treće najveće ekonomije na svetu. Njegov BDP je 2019. prešao granicu od 5 biliona dolara. Japanska proizvodna i izvozno orijentisana ekonomija zasniva se na snažnoj saradnji između vlade i industrije i na naprednim tehnološki znanjima. Japansku privredu karakteriše i organizovanje u mreže međusobno povezanih kompanija (Keiretsu). Aktivan je u sektoru automobilske proizvodnje, treći po veličini na svetu nakon SAD i Kine, a ima i elektronsku industriju koja se ubraja među najinovativnije u svetu. Ograničenje za brži rast japanske ekonomije predstavjlaju ograničeni prirodni resursi, zavisnost od uvoza energije, veliki spoljni dug i smanjenje broja aktivnog stanovništva (starost populacije).

 

Indija je zasada odbila da pristupi trgovinskom bloku RCEP, jer smatra da bi to moglo ugorziti njen snažni rast, (prestigavši Japan u 2019. godini i zauzevši 3. mesto na listi najjačih ekonomija sveta). Indijska ekonomija je mešavina tradicionalne seoske poljoprivrede i rukotvorina uz uspon moderne industrije i mehanizovane poljoprivrede. Indija je glavni izvoznik tehnoloških usluga i uslužni sektor čini veliki deo njene ekonomske proizvodnje. Liberalizacija indijske ekonomije od 1990-ih, podstakla je ekonomski rast, ali nefleksibilna poslovna regulativa, široko rasprostranjena korupcija i uporno siromaštvo predstavljaju izazove za tekuću ekspanziju. Indija je i najmnogoljudnija zemlja sveta gde zivi oko 18% ukupne svetske populacije.

 

Uprkos snažnoj ekspanziji azijske privrede, Nemačka, najveća evropska ekonomska sila, čvrsto drži mesto pete najveće svetske ekonomije. Nemačka je najveći izvoznik vozila, mašina, hemikalija i robe široke potrošnje i ima visoko kvalifikovanu radnu snagu. Nemačka se, međutim, suočava sa određenim demografskim izazovima svog ekonomskog rasta. Njena niska stopa fertiliteta otežava zamenu starije radne snage, a visok nivo neto imigracije opterećuje sistem socijalne zaštite.

 

Turska ekonomija beleži snažan rast i preti da istisne Francusku sa liste “top ten” svetskih ekonomija u 2025. godini. U 2019. godini zauzma 13. mesto, (2007. godine 17. mesto). Turska ima uglavnom otvorenu ekonomiju sa velikim industrijskim i uslužnim sektorima. Glavne industrije uključuju elektroniku, petrohemiju i automobilsku proizvodnju. Njen strateški geopolitički položaj, koji je neretko dovodi u centar političkih previranja, kao i regionalni oružani sukobi u neposrednoj blizini, mogu dovesti do neizvesnosti oko ekonomske budućnosti Turske u narednim godinama.

 

Tokom 30 godina od raspada Sovjetskog Saveza, Rusija je krenula ka tržišno zasnovanoj ekonomiji, ali državno vlasništvo i intervencija u privredi i dalje su uobičajeni. Kao vodeći izvoznik nafte i gasa, kao i ostalih minerala i metala, ruska ekonomija je izuzetno osetljiva na promene svetskih cena ovih roba. Ipak zauzima stabilno 6. mesto najveće svetske ekonomije.

 

Nemoguće je govoriti o ekonomiji SAD izolovano od njihovog širokog međunarodnog uticaja. Imaju treću najveću populaciju na svetu (327 miliona), a njena ekonomija proizvodi oko 16% svetskog bogatstva. BDP per capita iznosio je u 2019. godini 65.254 USD po stanovniku, jedan od najvećih u razvijenom svetu.

 

SAD je sedište mnogih multinacionalnih kompanija i stvorili su mnoge kultne proizvode koji su veoma traženi širom sveta, kao što su Apple i Facebook.

 

SAD takođe pružaju nominalno najveći iznos međunarodne pomoći. Pored toga, privatne američke kompanije i fondacije takođe svake godine doniraju milijarde dolara pomoći. Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID je uključena u niz misija širom sveta, i dodeljuje joj se 1% saveznog budžeta.

 

SAD su vodeći član brojnih uticajnih međunarodnih organizacija (G7, G20), osnivač UN i stalni član Saveta bezbednosti sa pravom veta.

 

Usled ovako značajne pozicije SAD, biće svakako zanimljivo, na koji način će SAD reagovati na ekonomsku ekspanziju Kine koja je postala prva ekonomija sveta sa izgledima da se tu i zadrži. Kina je takođe ušla i u svemirsku trku a, 2016. godine, Peking je pretekao Njujork kao „svetsku prestonicu milijardera.”

 

Kako bi uticao na smanjenje ogromnog trgovinskog deficita sa Kinom (od oko 500 milijardi dolara), predsednik Trump je 2018. godine uveo poreze i carine na kinesku robu u vrednosti od preko 200 milijardi dolara uz zaprećene dodatne carine. Kao odgovor, Kina je uvela trgovinske carine na američku robu. MMF je izrazio zabrinutost da bi produženi trgovinski rat mogao imati negativan uticaj na dalji globalni rast.

 

Najveći doprinos BDP-u, donedavno najveće ekonomije sveta, daje sektor usluga privredi koji uključuje finansije, nekretnine, osiguranje, profesionalne i poslovne usluge i zdravstvo. SAD imaju relativno otvorenu ekonomiju, koja omogućava fleksibilno poslovno ulaganje i strane direktne investicije u zemlji. Ona je dominantna geopolitička sila na svetu i sposobna je da održi veliki spoljni državni dug zahvaljujući i tome što je u mogunosti da štampa i kreira  svetsku primarnu rezervnu valutu (USD).

 

Američka ekonomija prednjači u tehnologiji u mnogim industrijama, ali suočava se i sa sve većim izazovima u vidu ekonomske nejednakosti i rastućih troškova zdravstvene zaštite i socijalne sigurnosti.

 

Na koji način će promena ekonomske moći svetskih ekonomskih sila uticati na privredu Srbije? Srbija predstavlja 0.1% svetske privrede, njenu privredu karakteriše niska akumulacija domaćeg kapitala za investicije, te veliko učešće uvoza i oslanjanje na strane investicije za privredni rast. Najveći strani investitori (kumulativno) su Nemačka, Kina i Italija. Obzirom na ove karakteristike srpske privrede, promena ekonomske moći najvećih svetskih ekonomskih sila neće nepovoljno uticati na privredni razvoj. Najveći izvozni partneri Srbije su Nemačka i zemlje CEFTA, gde se takođe ne očekuju turbulentne promene u privrednim aktivnostima.

 

Ograničavajući faktori za brži rast srpske privrede su depopulacija, kvalitet radne snage, tehnološki razvoj i upravljanje državnim preduzećima koja i dalje predstavljaju velliki udeo u privredi Srbije. Prema podacima APR-a, javna preduzeća u Srbiji zabeležila su u 2019. ukupan gubitak od skoro pet miliona evra (ne računajući otpis duga Srbijagasu od 1.2 milijarde EUR, u martu 2019), i to uz 244 miliona evra državnih subvencija (0.53% BDP-a).

NASLOVNA

O NAMA

AKTIVNOSTI

BUSINESS NEWS

PARTNERI I PRIJATELJI

GALERIJA

 • Mihajla Pupina 100, 11000 Beograd
 • office@bci.rs; prijava@bci.rs
 • 011/ 123-45-67; 064/123-4567

220 thoughts on “Lana Vuković: Promena ekonomske moći – prevlast azijske privrede

 1. I simply couldn’t leave your website prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard info a person provide for your guests? Is going to be again continuously to check out new posts.

 2. Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!

 3. Just want to say your article is as amazing. The clarity on your publish is just cool and i could think you are knowledgeable on this subject. Well together with your permission let me to grab your feed to stay up to date with coming near near post. Thanks one million and please carry on the enjoyable work.

 4. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 5. Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 6. Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the problem resolved soon. Many thanks

 7. Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 8. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 9. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 10. I write usually and also I greatly respect your web content. This terrific short article has certainly actually peaked my curiosity. I am likely going to book mark your website as well as keep checking for new details relating to as soon as a week. I opted in for your RSS feed too.

 11. I’m really enjoying the theme/design of your site. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A handful of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any recommendations to help fix this problem?

 12. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. However just imagine if you added some great images or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this site could certainly be one of the very best in its niche. Wonderful blog!

 13. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between usability and visual appearance. I must say that you’ve done a very good job with this. Also, the blog loads very quick for me on Firefox. Outstanding Blog!

 14. Im not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later. Many thanks

 15. My partner and I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be just what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content for you? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a number of the subjects you write regarding here. Again, awesome blog!

 16. I in addition to my buddies were looking at the excellent procedures located on your site and suddenly came up with a horrible feeling I had not thanked the blog owner for them. Most of the guys became for that reason happy to learn all of them and have in effect truly been enjoying these things. I appreciate you for indeed being simply accommodating and for choosing such awesome guides millions of individuals are really needing to discover. My very own sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.

 17. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of unique content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any techniques to help stop content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

 18. Hi would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a hard time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 19. I’m just writing to let you understand what a helpful discovery our girl developed studying your web page. She even learned lots of things, which included how it is like to possess an awesome helping style to make folks very easily gain knowledge of various impossible issues. You undoubtedly surpassed our expected results. Thank you for rendering such warm and friendly, safe, educational and even easy thoughts on this topic to Julie.

 20. As I site possessor I believe the content material here is rattling great , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Best of luck.

 21. I really wanted to write a brief remark so as to appreciate you for those splendid ideas you are giving out at this website. My considerable internet investigation has finally been rewarded with reputable facts to talk about with my company. I ‘d express that we visitors actually are rather lucky to live in a fantastic place with so many lovely professionals with great basics. I feel very happy to have seen your web pages and look forward to really more excellent minutes reading here. Thanks again for everything.

 22. Thanks a lot for providing individuals with an exceptionally superb possiblity to read articles and blog posts from this web site. It is often very sweet and as well , packed with amusement for me personally and my office fellow workers to search your site at least thrice weekly to read through the newest items you have. And lastly, I’m so at all times happy considering the awesome thoughts you serve. Some two tips in this posting are particularly the most impressive we have ever had.

 23. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any ways to help stop content from being stolen? I’d certainly appreciate it.

 24. Greetings! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a marvellous job!

 25. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 26. I’m really loving the theme/design of your web site. Do you ever run into any browser compatibility problems? A few of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any solutions to help fix this issue?

 27. Greate pieces. Keep posting such kind of information on your site.
  Im really impressed by your site.
  Hello there, You have performed a great job. I’ll definitely digg
  it and individually recommend to my friends.
  I’m confident they’ll be benefited from this website.

 28. Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time.

 29. You could certainly see your expertise in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 30. Greetings from Carolina! I’m bored at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful blog!

 31. My brother recommended I might like this web site.
  He was once totally right. This publish truly made my day.
  You can not consider simply how a lot time I had spent for this info!

  Thanks!

 32. Great weblog here! Additionally your web site lots up fast!
  What web host are you the usage of? Can I get your associate
  link on your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol

 33. I have been surfing on-line more than three hours today, yet I by no means found any attention-grabbing article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content material as you did, the net can be much more helpful than ever before.

 34. I have been browsing on-line greater than three hours these days, yet I never discovered any fascinating article like yours. It is lovely value enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made just right content as you probably did, the internet might be much more helpful than ever before.

 35. Μy spouse and I аbsolutely love yоur blog аnd find almost aⅼl
  of your post’s t᧐ be just whɑt I’m ⅼooking foг.

  сan you offer guest writers tⲟ writе content fοr yourѕelf?
  Ӏ wοuldn’t mind producing a post օr elaboating
  on some of the subjects yoս write ith regards to here.
  Again, awesome weblog!

  Alsso visit mmy һomepage … टीवीएस पर सबसे अच्छी डील किसके पास है?

 36. Thɑnks for ⲟne’s marvelous posting! I quitе
  enjoed reading it, yⲟu arre a gгeat author.

  Ӏ wіll remember too bookmark your blog annd ɗefinitely wіll
  сome back sometime soοn. I want to encourage yߋu continue your grreat job,
  һave а niuce ɗay!

  Ꭲake a loo at mу website; намайг ав

 37. Pingback: 2c35ym8cx4yrneru3m
 38. Pingback: x34w4rwx34wc43wxc4
 39. I think this is amoong the most sіgnificant info for me.
  Аnd і’m glad reading your article. Butt ᴡant to remark oon few ցeneral thingѕ, The
  webseite style іs wonderful,the articles іs rеally great
  : D. Good job, cheers

  Feel free tο visit mʏ web-site … poker online

 40. Нave you ever considered writibg аn ebook ߋr guest authoring on оther sites?
  I һave a blog based օn thhe ѕame topics yoս discuss and wоuld love tߋ have yoou share
  some stories/informatі᧐n. I қnow my viewers ᴡould vɑlue
  your woгk. Іf you are evеn remotely inteгested, feel free tօ send mе an e mail.

  Аlso visit my webpage ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

 41. Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

 42. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

 43. I am grating to build a blog as ration of a project, and I have been told not use blogger or any of the blog building websites, Requirement is to get access to my blog privately without using any public site that requires me to log upon to them before i get to my blog. How attain i complete it? Or is there any website that could help? charm help. I am in a race next to time. Please.

 44. I’m planning to write a literature blog, and I want to get as much readers as possible, even those who don’t later books much, to be practiced to urge on them to read. Suggestions? No bashing please!.

 45. I know there are lots of firefox addons that back up direct saving pictures, but what I am specifically looking for is, one which can allow me to comprehensibly paste the describe link and it will download the characterize from that link. . defense being, the pictures I am saving is has their own individual colleague and NOT on the same page itself..

 46. Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I
  ended up losing many months of hard work due to no back
  up. Do you have any solutions to stop hackers?

 47. Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it 😉 I
  may come back yet again since i have saved as a
  favorite it. Money and freedom is the best way to change,
  may you be rich and continue to help others.

 48. Hello there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d
  ask. Would you be interested in trading links or
  maybe guest writing a blog post or vice-versa?
  My blog addresses a lot of the same topics
  as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
  If you are interested feel free to shoot me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

 49. Its such as you read my thoughts! You appear to grasp a lot about this,
  such as you wrote the e book in it or something. I feel that you just can do with some
  p.c. to power the message home a bit, however other than that, this is wonderful blog.
  A great read. I’ll definitely be back.

 50. Thanks for one’s marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you
  happen to be a great author. I will make certain to bookmark
  your blog and will come back at some point. I want to encourage yourself to
  continue your great writing, have a nice holiday weekend!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top