Slider

Da li smo spremni za pametne gradove?

Ekspertski tim kompanije AIGO

Savremeni grad suočava se sa bezbroj izazova. Klimatske promene, pristup resursima poput vode i hrane. Gradovima je potreban pristup sve većim količinama energije za podršku urbanom načinu života. Gradsko stanovništvo raste i stari. Infrastrukture stare i propadaju zbog nedovoljnog održavanja. Gradovi proizvode sve veće količine otpada. Na koji način pametni gradovi izlaze na kraj s ovim izazovima?

 

Savremeni gradovi su, kao centri tehnoloških inovacija, pokretači različitih društveno-ekonomskih procesa na lokalnom, i na nivou globalne ekonomije. Ključno je da istaknemo baš ovo „različitih“ zato što ne govorimo samo o napretku. Moderne sredine istovremeno se suočavaju i sa mnogim destruktivnim efektima svog brzog rasta. Uticaj urbanizacije, koja opterećuje osnovnu infrastrukturu, praćen je i ekološkim uticajem sve ekstremnijih vremenskih događaja povezanih sa globalnim klimatskim promenama.

pexels-peng-liu-169677

Izvor : Pexels

Koncept pametnih gradova kao globalni izazov ima da kompleksne sisteme, kakvi moderni gradovi jesu, izbalansiraju za dobrobit svih aktera javnog života. Pojedinačno posmatrano, najveći zadaci jesu da se poboljša životni standard, smanji socijalna nejednakost i zaštiti životna sredina, a sve to bazirano na efikasnom upravljanju. Sa kvalitetnom i stabilnom osnovom, pametni gradovi mogu da se učine otpornijim, sposobnijim da se brzo prilagode i  pronađu alternative kada postojeća rešenja ne funkionišu.

 

Prvi nivo odgovora na sve pomenute izazove, je masovno prikupljanje podataka i njihova transformacija u informacije koje omogućavaju poboljšanje urbanog upravljanja. To ipak nije dovoljno. Da bismo mogli da ga smatramo celovitim odgovorom na savremene probleme, pametni grad treba da doprinese ravnoteži socijalnih, ekonomskih, ekoloških, ljudskih, kulturnih i tehnoloških faktora.

 

 

Uobičajena definicija “Pametnog grada” odnosi se na upotrebu IoT tehnologija u urbanom području kako bi se poboljšalo funkcionisanje grada. Na koje sve načine i u kom vidu pametni gradovi mogu olakšati život u gradu?

 

Da krenemo od jednog od najočiglednijih problema današnjice – saobraćaj. Ovaj gorući problem gusto naseljenih urbanih sredina jedna je od oblasti gde su rezultati primene novih tehnologija najvidljiviji.

 

Pametni saobraćajni sistem u osnovi kontroliše semafore kako bi obezbedio optimalan protok. Sistem otkriva zagušenja pomoću specijalnih detektora koji su povezani sa centralnim sistemom upravljanja. Pored toga održivi sistem transporta postiže se uvođenjem semafora sa prioritetnim autobuskim programom, kao i davanje posebnih uređaja, starijim osobama i osobama slabije pokretljivosti koje im omogućavaju da produže trajanje zelenog svetla za pešake.

 

Na području EU postoji inicijativa za uvođenje električnih automatizovanih vozila koja bi služila kao dopuna javnom prevozu i pomogla da se preveze veći broj ljudi, u odnosu na broj koji se preveze privatnim automobilima. Osim što povećavaju sigurnost u saobraćaju, procena je da bi ovakav način organizacije prevoza mogao da smanji potrebu za ličnim automobilima za više od 250 miliona. To bi, sa svoje strane imalo pozitivan uticaj na smanjenje gužvi, nivoa buke u gradovima, emisije gasova i zagađenosti vazduha.

 

Još jedna važna oblast u kojoj tehnologija pametnih gradova može da doprinese održivom razvoju je potrošnja električne energije, naročito ako uzmemo u obzir podatak da 60 – 80% ukupno proizvedene električne energije troše upravo gradovi.

 

Dobar primer za to je Singapur, u kome se radi na projektu Pametna kuća. Cilj projekta je da zgrade učini samostalnim u proizvodnji, skladištenju i korišćenju električne energije. Sledeći korak biće stvaranje inteligentne energetske mreže, što će omogućiti zgradama razmenu akumulirane energije po potrebi.

 

Korak dalje u odnosu na ova očigledna polja razvoja, jeste uvođenje pametnih tehnologija u pružanje različitih javnih usluga građanima.

 

Kako se starost stanovništva povećava, raste i potreba da se redefiniše način na koji se obezbeđuje medicinska podrška. Jedan od zanimljivijih primera je uvođenje pametnih satova koji informacije od svakog pojedinca mogu direktno da šalju do centara za hitnu pomoć. Na ovaj način, medicinsko osoblje može da locira osobu u nevolji kao i da unapred dobije podatke o njenom stanju.

 

Pametni gradovi smanjuju gužve u bolnicama i ambulantama tako što omogućavaju zakazivanje sastanka sa lekarom, procenu kvaliteta pruženih usluga, kao i pristup elektronskom medicinskom kartonu.

 

Pored medicinskih usluga da ne zaboravimo i one administrativne, koje mogu da budu izvor frustracija, naročito u velikim gradovima. Stanovnici Moskve, na primer, mogu na daljinu da dobiju mnoge usluge od lokalnih uprava, a takođe mogu da učestvuju u glasanju o odlukama koje je vlada Moskve stavila na javne portale.

 

Još jedno bitno pitanje urbanih sredina je i pitanje bezbednosti. Ovde postoji mnogo načina kako pametni gradovi mogu da poboljšaju kvalitet života svojih sugrađana. Neki gradovi u Rusiji koriste interfone kao dvosmerne kanale komunikacije kada je bezbednost u pitanju. Držeći prst četiri sekunde na tasteru interfonske slušalice, stanovnici grada Lipetsk mogu da prijave vanredne situacije, prekršaje u dvorištima ili hodnicima i razne kućne kvarove. U vanrednim situacijama interfon se koristi kao zvučnik koji omogućava vlastima da obaveste stanovnike o hitnim slučajevima.

 

Kao kruna svega, pametni gradovi imaju konkurentske prednosti koje im mogu pomoći da budu atraktivniji za investitore. Oni koji uspešno implementiraju najnovija znanja i tehnologije mogu da postanu zanimljiv poligon za kompanije koje implementiraju inovativna rešenja.

 

 

 

Da li pametni gradovi imaju i pametne puteve, kako tehnologija može poboljšati iskustvo na cestama?

 

IoT tehnologija (senzori, kamere i radari) na putevima, služi da prikuplja podatke koji mogu da se analiziraju u skoro realnom vremenu, a onda iskoriste za poboljšanje i pojednostavljenje protoka saobraćaja.

 

Primenom još jednog rešenja, elektronske putarine, takođe se smanjuje zagušenje u saobraćaju. Pametna rešenja automatski prepoznaju registarske tablice i naplaćuju putarinu na autoputevima bez zaustavljanja ili usporavanja vozila.

 

Pametni putevi su izuzetno korisni i za održavanje bezbednosti tako što prate kretanje vozila, pešaka i biciklista. U slučaju nezgoda ili zločina na ulici, pametni uređaji odmah upozoravaju službe koje treba da reaguju.

 

Prikupljene informacije mogu da pomognu i u otkrivanju problematičnih područja sa velikim brojem sudara. Tako gradovi utvrđuju da li bi lokacija imala koristi od kružnog toka, pešačkog prelaza ili semafora.

 

Na kraju, pametna infrastruktura pomaže i u smanjenju emisije ugljenika optimizacijom protoka saobraćaja kako bi se izbegao prazan hod motora.

 

 

 

Koje tri „Shocking facts“ iz prakse pamentnih gradova biste podelili sa nama?

 

Možda ih ne možemo nazvati šokantnim, ali su svakako zanimljive, inovativne i korisne.

 

Prva nam dolazi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Dubai trenutno ima tri autonomne policijske stanice u kojima ljudi mogu da plate kazne ili prijave incidente bez razgovora sa nekom osobom.

 

Amsterdam ima pametno osvetljenje sa LED svetlima koja se mogu prigušiti. Pešaci i biciklisti, međutim, mogu da koriste aplikaciju da pojačaju svetlost kada prolaze, a svetla se sama priguše nakon što prođu.

 

U Barseloni, pametne kante opremljene usisavačima usisavaju otpad u podzemno skladište, smanjujući neprijatne mirise i broj izlazaka na teret kamiona za sakupljanje otpada. Takođe pružaju gradskim menadžerima podatke o nivou otpada, brzini akumulacije na različitim lokacijama, što dovodi do veće operativne efikasnosti.

 

 

 

Da li sajber terorizam najveći rizik za pametne gradove?

 

Jednostavan odgovor na ovo pitanje bio bi DA.

 

Pametni gradovi sastoje se od izuzetno složene, međusobno zavisne mreže uređaja, sistema, platformi i korisnika. Zbog toga, ne možemo da prenebregnemo činjenicu da je sajber bezbednost krucijalno pitanje za pametne gradove. Ono što pokazuju iskustva do sada jeste da ulaganja u digitalnu bezbednost u pametnim gradovima zaostaju, i to dovodi do ranjivosti IoT ekosistema.

 

Enkriptovanje podataka, upravljanje ključevima za šifrovanje, ugradnja sigurnih uređaja, slabo razumevanje socijalnog inženjeringa i nedostatak zaštite od DDoS napada samo su neka od ključnih pitanja koja pojačavaju sajber pretnje u ekosistemima pametnih gradova.

 

Da bi pametni gradovi bili efikasni i održivi neophodno je da učenje o svim pretnjama koja mogu doći sa Interneta bude kontinuirano kao i da jednom uspostavljeni preventivni i korektivni mehanizmi budu predmet stalnog revidiranja i poboljšavanja.

 

Ključno je zapravo da gradovi shvate da je ulaganje u mere zaštite i kontrole investicija koja se na duži rok višestruko isplaćuje.

 

 

 

Da li uspešna primena koncepta pametnih gradova zahteva i edukaciju i evoluciju „mindset“-a građana? Da li postoji dobar primer u svetu na ovu temu?

 

Iako ne postoji univerzalan recept šta vlast treba da učini da svoj grad učini pametnim jedno je sigurno – grad postaje zaista „pametan“ tek kada su svi stanovnici za to spremni. Vodeći pametni gradovi prepoznaju važnost podrške građanima svih uzrasta pa tako organizuju radionice za upoznavanje sa digitalnim alatima i formalne obrazovne programe kako bi pomogli u stvaranju radne snage budućnosti.

 

Takođe, za uspeh implementacije novih rešenja neophodno je da se uključe kompanije, start-upovi, univerziteti i šira javnost da bi uvidi, ideje i povratne informacije bili raznoliki. Pozitivna posledica toga je da građani pokazuju veću zainteresovanost i posvećenost kada im se pruži prilika da učestvuju u dizajniranju i odlučivanju o budućnosti.

 

Jedan od veoma dobrih primera je Atina. U periodu 2010-2011, Atina se suočavala sa velikim finansijskim i socijalnim problemima. Dodatan problem bila je struktura zaposlenih u državnim službama koji su bili naučeni da rade u svojim uskim okvirima bez preterano razvijene saradnje među institucijama. Poverenje u gradske vlasti beležilo je svoje najniže nivoe kada su stvari postale još zamršenije. U migracionom talasu 2015-2016, u Atinu je došlo 300.000 sirijskih izbeglica.

 

Atina je započela svoje napore sa idejom da pametni grad nije skup platformi i alata već da je reč o sveobuhvatnoj promeni. Ceo projekat započet je sa jasnom mapom puta, odabirom alata, kao i uspostavljanjem pozicije Generalnog Direktora za Digitalne tehnologije.

 

Gradskim čelnicima Atine bilo je jasno da ne mogu sami sve da reše pa su u startu stvorili brojna partnerstva sa privatnim sektorom i univerzitetima od kojih su zatražili pomoć u pronalaženju i primeni rešenja.

 

Stvorili su živu strategiju usredsređenu na rešavanje stvarnih problema sa kojima se suočavaju stvarni građani, uključujući ulaganje u infrastrukturu, jačanje digitalnih veština starih i nezaposlenih, pružanje i koordinaciju podrške izbeglicama i jačanje angažmana građana putem društvenih mreža.

 

Nekoliko godina kasnije, Atina je dobila nagradu za evropsku prestonicu inovacija 2018. godine.

 

Grad je iskoristio partnerstva da iznedri konkretna rešenja koja su, sa svoje strane, uticala na povećanje poverenja građana i generalno prihvatanje savremenih tehnologija.

 

Izvor: Ekspertsi kompanije AIGO

 

NASLOVNA

O NAMA

AKTIVNOSTI

BUSINESS NEWS

PARTNERI I PRIJATELJI

GALERIJA

 • Mihajla Pupina 100, 11000 Beograd
 • office@bci.rs; prijava@bci.rs
 • 011/ 123-45-67; 064/123-4567

149 thoughts on “Da li smo spremni za pametne gradove?

 1. My partner and I stumbled over here different web page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to exploring your web page repeatedly.

 2. Thanks a lot for sharing this with all folks you actually recognise what you’re talking
  approximately! Bookmarked. Please additionally talk over with my web
  site =). We could have a hyperlink change arrangement between us

 3. It’s really very complex in this full of activity life to listen news on Television, thus I only use internet for that reason, and take the most up-to-date information.

 4. fantastic put up, very informative. I’m wondering why the other specialists of this sector do not understand this.
  You must continue your writing. I’m confident, you
  have a great readers’ base already!

 5. Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other sites?
  I have a blog based on the same subjects you discuss and would really like to have
  you share some stories/information. I know my visitors would value your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

 6. I’m now not certain the place you are getting your information,
  but great topic. I needs to spend a while finding
  out much more or figuring out more. Thank you for magnificent
  information I used to be looking for this information for my mission.

 7. I wanted to create you that little bit of note to say thank you over again with your
  gorgeous guidelines you have discussed in this case. It has been simply seriously generous with people like you in giving extensively what many people would’ve distributed as an e-book to help with making some cash for their own end,
  most notably considering that you might have done it if you desired.
  These smart ideas additionally worked as the great way to fully grasp that other individuals have the same passion similar to my
  very own to find out a whole lot more regarding this problem.
  I am certain there are a lot more pleasurable instances ahead for those
  who view your site.

  Stop by my site … Max Rize

 8. I have been surfing online greater than three hours today,
  but I never found any fascinating article like yours.
  It’s beautiful price sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made just right content as
  you probably did, the internet can be much more helpful than ever before.

  My blog post :: Helio Pure CBD

 9. Thanks for a marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you can be a great author.I will always bookmark
  your blog and definitely will come back later
  in life. I want to encourage continue your great job, have a nice afternoon!

  Also visit my blog :: U Slim X Keto BHB

 10. You really make it seem so easy with your presentation but I find this
  matter to be really something that I think I would never understand.
  It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of
  it!

 11. I truly love your blog.. Very nice colors & theme.
  Did you develop this site yourself? Please reply
  back as I’m hoping to create my own personal site and would like to find out
  where you got this from or just what the theme is called.
  Kudos!

 12. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog
  that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience
  with something like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  My web blog – MaxExtend

 13. I’m truly enjoying the design and layout of your
  blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me
  to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
  Fantastic work!

  Feel free to visit my page – TechPro Wifi

 14. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this site.
  I am hoping the same high-grade site post from you in the upcoming as well.
  Actually your creative writing abilities has inspired me to get my own website now.

  Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is
  a great example of it.

  my webpage … w123ce.ru

 15. Have you ever considered about including a little bit more than just
  your articles? I mean, what you say is fundamental and all.
  But think of if you added some great photos or video clips to give
  your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this website could undeniably be one
  of the best in its niche. Amazing blog!

 16. We are a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your web site offered us with helpful info to work on. You’ve performed
  a formidable process and our entire neighborhood might be thankful to you.

  my page … duna-anapa.net.ru

 17. I and also my guys ended up checking the best ideas found on your web page while at once developed an awful feeling I had not expressed respect to
  you for those techniques. The guys became as a result passionate to study all of them and now have
  really been loving those things. Thank you for really
  being very helpful as well as for having such fabulous ideas millions of individuals are really desperate to be informed on. My
  personal honest apologies for not saying thanks to earlier.

  my website: Muama Ryoko Wifi

 18. After looking over a number of the articles on your site, I really like your technique
  of blogging. I added it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future.
  Please check out my web site too and let me know what you think.

  Take a look at my webpage :: Gentille Derma Cream

 19. Thanks for another great post. Where else could anybody get that kind of info in such an ideal
  method of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I’m on the
  search for such information.

  Feel free to surf to my web page: Dermicell

 20. Good – I should certainly pronounce, impressed with your site.
  I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly easy to do
  to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least.
  Quite unusual. Is likely to appreciate it for those
  who add forums or something, website theme .
  a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

  Here is my site: Air Cooler Pro

 21. Does your website have a contact page? I’m having
  trouble locating it but, I’d like to shoot you an email.
  I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it grow over time.

  Check out my web-site; InstaFrost Portable AC

 22. I seriously love your site.. Excellent colors & theme.
  Did you make this web site yourself? Please reply back as I?m planning to create
  my own personal site and want to find out where you got this from or what
  the theme is called. Kudos!

  Feel free to surf to my site; Tru Vita CBD

 23. Great – I should definitely pronounce, impressed
  with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple
  to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all.
  Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add
  forums or anything, website theme . a tones way for your
  client to communicate. Excellent task.

  Here is my web site: clubriders.men

 24. When someone writes an post he/she keeps the image of a user
  in his/her mind that how a user can be aware of it. So that’s
  why this article is perfect. Thanks!

  my site … Regina

 25. Hi there outstanding website! Does running a blog like this take a great deal of work?
  I have absolutely no knowledge of programming but I was hoping to start my
  own blog soon. Anyhow, should you have any suggestions or techniques for
  new blog owners please share. I understand this is off subject
  however I just wanted to ask. Many thanks!

  Feel free to visit my blog … BTC Prestige Reviews

 26. Greetings from Ohio! I’m bored at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break.
  I enjoy the knowledge you provide here and can’t wait
  to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my
  phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow,
  awesome site!

  Also visit my site; DivineDynamic Keto

 27. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet
  I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me.

  In my opinion, if all webmasters and bloggers made
  good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

  Feel free to surf to my blog: Quit Smoking CBD Gummies

 28. My wife and i ended up being really joyous when John managed to finish up his survey via the precious recommendations he grabbed from your own web site.

  It’s not at all simplistic to simply happen to be giving out points other
  people could have been making money from. We understand we have the website
  owner to appreciate because of that. The entire illustrations you’ve made, the straightforward website
  menu, the friendships you can help to create – it’s got everything astonishing,
  and it’s assisting our son in addition to the family believe that that topic is fun, and that’s quite serious.

  Thank you for all the pieces!

  Feel free to surf to my site muratalabacak.com

 29. It is the best time to make some plans for the
  future and it is time to be happy. I have read this post
  and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions.

  Maybe you could write next articles referring to this article.
  I desire to read more things about it!

  Feel free to visit my blog post; Bodycor Keto Pills

 30. Aw, this was an exceptionally nice post. Finding the time and actual effort
  to make a great article? but what can I say? I procrastinate a lot and never manage to get nearly anything done.

  Look at my blog: Helio CBD

 31. hey there and thank you for your info – I’ve certainly picked up
  something new from right here. I did however expertise a few technical
  issues using this web site, since I experienced to reload the website lots of times previous to I could
  get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement
  in google and could damage your high quality score if advertising
  and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to
  my email and could look out for much more of your respective intriguing content.
  Ensure that you update this again soon..

  My web site :: duna-anapa.net.ru

 32. I will immediately grab your rss feed as I can’t
  find your e-mail subscription link or e-newsletter service.

  Do you’ve any? Kindly permit me realize so that I could subscribe.
  Thanks.

  Feel free to surf to my web-site: Max Rize

 33. I have been surfing online greater than three hours as of late, but I by no means discovered any fascinating article like yours.
  It’s lovely worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a
  lot more useful than ever before.

  my homepage; InstaFrost Air Conditioner

 34. Hey! Someone in my Facebook group shared this site with
  us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Wonderful blog and fantastic design and style.

  My web blog – Crypto Advantage App

 35. Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different topic
  but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

  Feel free to surf to my web blog – Zenzi CBD

 36. You could definitely see your enthusiasm in the work you write.
  The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe.
  Always go after your heart.

  Also visit my web-site – rftitanforge.com

 37. I’m writing to make you understand what a beneficial encounter my friend’s daughter experienced
  checking the blog. She noticed a lot of details,
  which include what it’s like to have an excellent teaching style to get
  many others without problems learn some
  grueling subject matter. You actually did more than people’s expected results.
  I appreciate you for distributing these warm and helpful, healthy,
  explanatory and as well as easy thoughts on that topic to Janet.

  my blog … Dick Fuel

 38. I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting!

  Keep up the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll.
  I think it will improve the value of my website :).

  Feel free to surf to my web blog: Pharma Labs Keto
  forum.cidn.pl,

 39. First of all I would like to say great blog!

  I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind.
  I was curious to find out how you center yourself and clear
  your thoughts prior to writing. I’ve had trouble clearing my mind in getting my ideas out there.
  I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15
  minutes are usually lost simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints?
  Appreciate it!

  my web blog Performinax Pills

 40. hey there and thank you for your info ? I have certainly picked up anything new from
  right here. I did however expertise several technical points using this web site, since
  I experienced to reload the site a lot of times
  previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect
  your placement in google and could damage your high quality score if ads and
  marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my
  email and can look out for a lot more of your respective
  interesting content. Make sure you update this again soon.

  Here is my website univer42.ru

 41. I drop a comment each time I like a article on a site or if I
  have something to add to the discussion. It’s caused by
  the sincerness communicated in the article I browsed.

  And on this post Da li smo spremni za pametne
  gradove? – Business Intelligence Institute. I was actually moved enough to drop a commenta response 🙂 I do have 2 questions for you if it’s
  okay. Is it just me or do a few of these responses
  appear like written by brain dead people? 😛 And, if you are posting
  at additional social sites, I would like to follow you. Would
  you make a list the complete urls of your social pages like your Facebook page, twitter feed,
  or linkedin profile?

  Feel free to surf to my web site … Naked CBD Potluck Gummies

 42. of course like your web site however you need
  to take a look at the spelling on several of your posts. Several of
  them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome
  to inform the reality however I’ll surely come back again.

  My blog PharmaLabs Keto

 43. I have to express appreciation to this writer just for rescuing me from this circumstance.
  Because of searching throughout the online world and obtaining strategies which were not helpful,
  I assumed my life was gone. Being alive devoid of the answers to
  the difficulties you’ve fixed through your good blog post is a serious case, and the kind that might have adversely damaged my career if I hadn’t come across your web site.
  That know-how and kindness in controlling the whole thing was priceless.
  I don’t know what I would have done if I hadn’t come upon such a
  step like this. I am able to at this time look forward to
  my future. Thanks for your time so much for your impressive and effective
  guide. I will not hesitate to propose the blog to
  any individual who wants and needs recommendations on this problem.

  Also visit my homepage :: Crypto Advantage App Review (mpc-install.com)

 44. Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be
  running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with
  browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The style and design look great though! Hope you get the problem resolved soon. Kudos

  Stop by my page … Katrice

 45. Great beat ! I would like to apprentice while you amend your site,
  how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal.

  I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided
  bright clear idea

  my homepage – Muama Ryoko Portable Wifi (forum.adm-tolka.ru)

 46. Hi there! This article could not be written much better!
  Going through this article reminds me of my previous
  roommate! He always kept preaching about this. I will send this
  information to him. Pretty sure he’ll have a very good read.

  Thanks for sharing!

  Take a look at my webpage: Cinagra Rx Review

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top