Edukacija

EDUKACIJA

U segmentu EDUKACIJE BII ima za cilj da polaznicima svojih programa ponudi kompetentna, inovativna i praktična znanja, ali i novu perspektivu iz oblasti komunikacija, opšteg menadžmenta i ljudskih resursa. Putem kvalitetnih edukativnih sadržaja organizacijama se omogućava da kvalitetnije odgovore na izazove u privredi i budu konkurentiji na tržištu.
Edukativni programi pružaju polaznicima znanja i veštine koji će ih motivisati na rad na sebi, ali i na unapređenje organizacije u kojoj su zaposleni.

 

Putem edukacije, našim partnerima želimo da ponudimo rešenja koja pozitivno utiču na njihove šerholdere, ali i stejkholdere, jer razmišljamo kroz prizmu održivog razvoja. Mi eksperimentišemo sa novim perspektivama biznisa koja motivišu na preispitivanje postojećih modele rada.

Budući da je vreme brzih promena, u kojima se znanja i modeli rada menjaju u kratkom roku, BII predavači su stručnjaci koji imaju mogućnost da kroz svoje projektne zadatke i svakodnevne odgovornosti prate i razumeju tržišne trendove i polaznicima pruže „sveža“ i upotrebljiva znanja. Predavači BII su izuzetni i respektabilni stručnjaci iz Srbije sa višegodišnjim upravljačkim iskustvom.

Ciljevi BII programa su:

Razvoj znanja i ključnih veština pojedinaca i timova, razvoj „Aha“ efekta, podsticanje kulture konstantnog usavršavanja, unapređenje komunikacionih procesa i profesionalno upravljanje i motivacija.

BII organizuje:

• Otvorene škole i treninge i
• Inhouse treninge (koji su prilagođeni potrebama konkretnih kompanija i organizacija).

Uzimajući prethodno navedeno u obzir, tim BII sarađuje sa korporativnim direktorima, ekspertima, advokatima,  kao i sa domaćim i stranim profesorima. Predavači BII su izuzetni i respektabilniji stručnjaci  sa višegodišnjim upravljačkim iskustvom i visokim stepenima formalnog i neformalnog obrazovanja.

  • Patrijarha Gavrila 13, Beograd
  • +381 11 2411-684; +381 62 238-306
Scroll to top